Inloggen

Kwalitatieve zorg GGZ inzichtelijk

Zorg van hoge kwaliteit willen we allemaal ontvangen en allemaal geven. Maar wat is eigenlijk kwalitatief goede zorg? Hoe meten we dat en hoe maken we het inzichtelijk? Welke rol speelt het vertrouwen in zorgprofessionals bij de verantwoording van geleverde zorg? Op zaterdag 6 juli gingen wij hierover met elkaar in gesprek. 


Frisse blik op kwaliteit in de GGZ

Terugblik op congres over de kwaliteit van zorg

18 juli 2019 - Op 6 juli 2019 vond bij VvAA onder grote belangstelling het congres 'Frisse Blik op kwaliteit in de GGZ' plaats. Georganiseerd door psychiaters Jim van Os en en Alan Ralston, ervaringskundigen Judica Berkelaar en Inge van de Kerkhof, en jurist Ab van Eldijk.

Belangrijke uitkomsten waren de voorzichtige constateringen:

  1. Kwaliteit speelt zich af in de spreekkamer. Patiënt/cliënt en zorgverlener bepalen wat kwaliteit van geleverde zorg is.
  2. Bij kwaliteit horen een aantal condities: gelijkwaardigheid, vertrouwen, vertrouwelijkheid (en mogelijk herstelgerichtheid).
  3. ‘Anders Verantwoorden’ is vanwege punt 1 en 2 noodzaak; de huidige manier van verantwoorden biedt geen goede informatie over de geleverde kwaliteit en houdt te weinig rekening met belangrijke criteria.

    Tekst loopt verder onder de video:

Vanuit de definitie van kwaliteit kwam de conclusie dat de huidige informatie die wordt verzameld voor verbetering en verantwoording ontoereikend is. Ook is niet bewezen dat wat nu wordt gerapporteerd, voldoende zegt over kwaliteit.

Andere manier van verantwoorden

Bij kwaliteit horen harde waarden én zachte waarden. Vanuit deze benadering, die werd ondersteund door praktijkvoorbeelden, constateerden de aanwezigen dat het tijd wordt om toe te werken naar een andere manier van verantwoorden. Hoogleraar Jan Kremer en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)  zette deze constatering kracht bij. In zijn presentatie lichtte hij het rapport 'Blijk van Vertrouwen' van de RVS toe. 

Toetsen rechtmatigheid

Het congres is een start van een omvangrijke exercitie. Het is duidelijk dat partijen als de zorgverzekeraars en de NZa ook de rechtmatigheid willen toetsen. Aan de ene kant heb je dus de behoefte aan zachte indicatoren; aan de andere kant keiharde indicatoren. Elkaar daarin vinden, is het doel. 

Lees het complete verslag