Inloggen

Welk fiscaal voordeel gaat u nog benutten?

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Een goed moment om te checken van welke fiscale voordelen u in 2020 nog kunt profiteren. Zakelijk en privé. Bij sommige zaken loont het om tot het nieuwe jaar te wachten.


8 fiscale tips voor uw privésituatie


1. Doe uw betalingen nog in 2020

Uw vermogen per 1 januari 2021 is bepalend voor de verschuldigde inkomstenbelasting in box 3. Hoe lager uw ‘box 3-vermogen’, hoe minder inkomstenbelasting u verschuldigd bent. Doe dus alle betalingen die u toch al moet doen of op korte termijn van plan bent nog deze maand. Denk aan eventuele belastingschulden, een schenking of een forse aankoop, zoals een auto.

2. Maak scholingskosten vóór 2022

De afschaffing van scholingsaftrek is uitgesteld tot 1 januari 2022. Het is dus niet meer nodig de kosten voor een opleiding of studie gericht op een (toekomstig) beroep in privé nog dít jaar te maken. Wel verstandig om nu alvast na te denken over uw scholing in 2021, wanneer het nog fiscaal vriendelijk kan.

3. Schenk in 2020 nog fiscaal voordelig aan culturele instellingen.

Wilt u in 2020 nog een schenking doen aan een goed doel? Dan is een schenking aan een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) fiscaal voordeliger dan een schenking aan een gewone ANBI. Een gift aan een culturele instelling levert namelijk een aftrekpost op van 125% van het geschonken bedrag, in plaats van 100%. De extra aftrek van 25% is gemaximeerd op € 1.250,-.

4. Betaal uw lijfrentepremie nog in 2020

Heeft u een pensioengat? Dan is het afsluiten van een lijfrenteverzekering mogelijk een goede oplossing. De premies die u voor een lijfrenteverzekering betaalt, zijn namelijk binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar. Die aftrek is in eerste instantie beperkt tot de zogeheten jaarruimte. De premie aftrekbaar in het jaar van betaling. Zorg er daarom voor dat u de lijfrentepremie nog in 2020 betaalt.

5. Betaal tijdig rente bij schenking op papier aan uw kinderen.

Deed u een schenking op papier aan een kind? Dan moet u over het schuldig erkende bedrag jaarlijks een rente van 6% aan uw kind te betalen. De rente dit jaar nog niet betaald? Zorgt u dan dat dit uiterlijk op 31 december 2020 is gebeurd.

6. Schenk nog dit jaar belastingvrij aan uw (klein)kinderen

In 2020 kunt u een bedrag van € 5.515,- belastingvrij schenken aan uw kinderen. Dit bedrag geldt per kind. Ook kunt u een bedrag van € 2.208,- belastingvrij aan uw kleinkinderen schenken. Nog geen gebruik gemaakt van deze vrijstellingen? Doe dat dan voor 1 januari 2021. Dit scheelt ook weer voor uw vermogensrendementsheffing, zie tip 1.

7. Bekijk of middeling van uw inkomen voordelig is

Hebt u in drie achtereenvolgende jaren sterk wisselende inkomsten in box 1? Bepaal dan of middeling voor u voordelig is. Bij middeling wordt voor een periode van 3 jaar uitgegaan van uw gemiddelde inkomen. U krijgt belasting terug als dit een verschuldigde belasting oplevert van minimaal € 545,- minder dan de door u betaalde inkomstenbelasting. Dien het verzoek binnen 36 maanden na de definitieve aanslag van het laatste belastingjaar in.

8. Trek belastingschuld in box 3 af voor te laat opgelegde voorlopige aanslag.

Diende u uiterlijk 8 weken voor het einde van dit jaar bij de Belastingdienst een verzoek in voor een voorlopige aanslag? Wanneer de Belastingdienst deze voorlopige aanslag niet oplegt vóór 1 januari 2021, kunt u het bedrag van de aanslag als schuld in box 3 opnemen.

Fiscale eindejaarstips 2020 | VvAA

Over de auteur

Ferdy de Wijs | VvAA

Ferdy de Wijs


Fiscalist bij VvAA


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel


Neem contact op met VvAA  030 601 62 00

9 fiscale tips voor uw zakelijke situatie


1. Investeer bewust voor of na de jaarwisseling

Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kunt u in aanmerking komen voor kleinschaligheids­investerings­aftrek (KIA). Heeft u in 2020 investeringen gedaan voor meer dan € 2.400,- en voor minder dan € 323.544,-, dan heeft u recht op KIA. De KIA levert het meest op als u in 2020 tussen een bedrag van € 58.238,- en € 107.848,- heeft geïnvesteerd. De KIA bedraagt dan € 16.307,-. Daarom is het afhankelijk van de situatie gunstig voor­genomen investeringen nog dit jaar te doen, of deze juist uit te stellen tot volgend jaar.

2. Controleer of u voldoet aan het urencriterium

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigen­aftrek (€ 7.030,-) moet u voldoen aan het zogenaamde urencriterium. Dit houdt in dat u ten minste 1.225 uren per jaar dient te besteden aan uw onderneming. Bij twijfel kan de inspecteur u vragen een onderbouwing te geven van de gewerkte uren. Zorg dat u een urenregistratie heeft waaruit blijkt dat u aan het urencriterium voldoet. Dit jaar zijn er versoepelde eisen in verband met de coronacrisis. De Belastingdienst gaat er van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 vanuit dat u minimaal 24 uren per week aan hun onderneming(en) heeft besteed, al heeft u door de omstandigheden mogelijk minder uren gemaakt.

3. Stel verkoop bedrijfsmiddel uit

Heeft u in 2016 de investeringsaftrek toegepast? En bent u van plan het bedrijfsmiddel weer te verkopen? Dan krijgt u wellicht te maken met de desinvesteringsbijtelling. Dit is een bijtelling bij de winst waardoor u een deel van de eerder toegepaste investeringsaftrek weer terug moet betalen. Overweeg in dat geval of u de verkoop van het bedrijfsmiddel kunt uitstellen tot 2021. U valt dan buiten de vijfjaarstermijn en voorkomt daarmee desinvesteringsbijtelling.

4. Profiteer van de fiscale voordelen van een meewerkend partner.

Werkt uw partner mee in uw onderneming? Bepaal dan hoe u omgaat met een beloning voor de arbeid van uw partner. Daarvoor heeft u onder meer drie mogelijkheden:

  • Pas de meewerkaftrek toe. Dit is een aftrekpost ter grootte van een percentage van de winst. Het te hanteren percentage is afhankelijk van het aantal uren dat uw partner meewerkt in uw onderneming. Uw partner moet ten minste 525 uur te hebben meegewerkt in uw onderneming.
  • Geef uw partner een arbeidsbeloning. De arbeidsbeloning is voor u aftrekbaar en bij uw partner belast. De beloning moet ten minste € 5.000,- te bedragen.
  • Laat uw partner toetreden tot uw onderneming. Uw partner kan dan mogelijk gebruik maken van de fiscale ondernemers­faciliteiten.

5. Overweeg om een BV op te richten.

De komende jaren gaat het tarief in de vennootschaps­belasting omlaag. Voor winsten tot € 245.000,- bedraagt het tarief 15% in 2021. Met de geplande verlaging van de zelfstandigen­aftrek kan het ook bij lagere winsten voordeliger zijn om uw onderneming in de vorm van een BV te drijven.

6. Overweeg een dividenduitkering in 2020 te doen.

Per 1 januari 2021 stijgt het inkomsten­belasting­tarief van box 2 van 26,25% naar 26,9%. In box 2 worden dividenden die u ontvangt van een BV (belangen van ten minste 5%) belast. Het is daarom verstandig te bekijken of het voor u voordelig is nog in 2020 een dividend­uitkering door de BV te laten doen.

7. Koop pand nog dit jaar

Met ingang van 1 januari 2021 gaat het tarief voor de overdrachts­belasting omhoog van 6% naar 8%. Als u overweegt een praktijkpand aan te schaffen, dan kunt u dat beter nog dit jaar doen. Daarmee bespaart u 2% overdrachts­belasting.

8. Schaf in 2020 nog een elektrische auto aan

Bent u van plan om een nieuwe elektrische auto aan te schaffen? Dan kunt u dat het beste in 2020 doen. Vanaf volgend jaar gaat de bijtelling voor privégebruik van een elektrische auto namelijk omhoog van 8% naar 12% voor zover de cataloguswaarde niet meer bedraagt dan € 40.000,-. Boven dit bedrag (nu nog € 45.000,-) blijft het bijtellingspercentage 22%. Koopt u de auto nog dit jaar, dan mag u gedurende zestig maanden de huidige percentages blijven toepassen. Deze termijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de ‘datum van eerste toelating’.

9. Maak gebruik van verhoogde vrije ruimte

In verband met de coronacrisis is de vrije ruimte in de werkkosten­regeling (WKR) dit jaar extra verruimd van 1,7% tot 3% over een fiscale loonsom tot € 400.000,-. Voor zover het fiscaal loon meer bedraagt dan € 400.000,- geldt een vrije ruimte van 1,2%. Deze verruiming levert u maximaal € 5.200,- extra vrije ruimte op. Kijk dus of u als werkgever nog ruimte heeft om een onbelast extraatje te geven aan uw werknemers.

Fiscale eindejaarstips 2020 | VvAA

Wij helpen u graag

Heeft u een fiscale vraag of wilt u advies? Bel ons op werkdagen of vraag een gesprek aan.
Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email