Inloggen

Welk fiscaal voordeel kunt u nog benutten?

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Een goed moment om te checken van welke fiscale voordelen u in 2019 nog gebruik kunt maken. Zowel zakelijk als privé. Bij sommige zaken loont het om tot het nieuwe jaar te wachten.


8 fiscale tips voor uw privésituatie


1. Scholingskosten: maak ze vóór 2022, tot dan zijn ze aftrekbaar

Tot en met 2021 zijn scholingskosten voor een opleiding of studie gericht op een (toekomstig) beroep nog aftrekbaar. De afschaffing van de scholingsaftrek is namelijk uitgesteld tot 1 januari 2022. Wacht daarom niet met het maken van scholingskosten tot 2022.

2. Verlaag ‘box 3 vermogen’ en betaal minder inkomstenbelasting

Uw vermogen per 1 januari 2020 is bepalend voor de verschuldigde inkomstenbelasting in box 3. Als uw ‘box 3 vermogen’ lager is, betaalt u minder inkomstenbelasting in box 3. Zorg daarom dat u eventuele belastingschulden voor 1 januari 2020 hebt betaald. U kunt uw ‘box 3 vermogen’ ook verminderen door voor 1 januari 2020 een schenking te doen of een dure aankoop, zoals een auto.

3. Schenk in 2019 nog fiscaal voordelig aan culturele instellingen

Wilt u in 2019 nog een schenking doen aan een goed doel? Dan is een schenking aan een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) fiscaal voordeliger dan een schenking aan een gewone ANBI. Een gift aan een culturele instelling levert namelijk een aftrekpost op van 125% van het geschonken bedrag, in plaats van 100%. De extra aftrek van 25% is gemaximeerd op € 1.250,-.

4. Betaal uw lijfrentepremie nog in 2019

Hebt u een pensioengat, dan kan het afsluiten van een lijfrenteverzekering een goede oplossing zijn. De premies die u voor een lijfrenteverzekering betaalt, zijn namelijk binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar. De aftrek van lijfrentepremie is in eerste instantie beperkt tot de zogeheten jaarruimte. Daarnaast is de premie aftrekbaar in het jaar van betaling. Zorg er daarom voor dat u de lijfrentepremie nog in 2019 betaalt.

5. Schenking aan uw kinderen op papier gedaan? Betaal tijdig de rente

Deed u een schenking op papier aan een kind? Dan dient u over het schuldig erkende bedrag jaarlijks een rente van 6% aan uw kind te betalen. De rente dit jaar nog niet betaald? Zorgt u dan dat dit uiterlijk op 31 december 2019 is gebeurd.

6. Maak nog gebruik van de mogelijkheid belastingvrij te schenken aan uw (klein)kinderen

In 2019 kunt u een bedrag van € 5.428,- belastingvrij schenken aan uw kinderen. Dit bedrag geldt per kind. Ook kunt u een bedrag van € 2.173,- belastingvrij aan uw kleinkinderen schenken. Nog geen gebruik gemaakt van deze vrijstellingen? Doe dat dan voor 1 januari 2020.

7. Hebt u schommelende inkomsten? Kijk of middeling voordelig is

Hebt u in drie achtereenvolgende jaren sterk wisselende inkomsten in box 1? Bepaal dan of middeling voor u voordelig is. Bij middeling wordt voor een periode van 3 jaar uitgegaan van uw gemiddelde inkomen. Wanneer dat een verschuldigde belasting oplevert met een verschil van meer dan € 545,- met de door u betaalde inkomstenbelasting, kunt u belasting terugkrijgen. Dien het verzoek binnen 36 maanden na de laatste definitieve aanslag in.

8. Trek belastingschuld in box 3 af voor te laat opgelegde voorlopige aanslag

Diende u uiterlijk 8 weken voor het einde van dit jaar bij de Belastingdienst een verzoek in voor een voorlopige aanslag? Wanneer de Belastingdienst deze voorlopige aanslag niet oplegt voor 1 januari 2020, kunt u het bedrag van de aanslag als schuld in box 3 opnemen.
Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

Eindejaarstips 2016 | VvAA


Over de auteur

Ferdy de Wijs | VvAA

mr. Ferdy de Wijs


Fiscalist bij VvAA


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel


Neem contact op met VvAA  (030) 601 62 22

8 fiscale tips voor uw zakelijke situatie


1. Maak dit jaar nog gebruik van de investeringsaftrek

Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kunt u in aanmerking komen voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hebt u in 2019 investeringen gedaan voor meer dan € 2.300,- en voor minder dan € 318.450,-, dan hebt u recht op KIA. De KIA is het hoogste wanneer u in 2019 tussen een bedrag van € 57.321,- en € 106.150,- hebt geïnvesteerd. De KIA bedraagt dan € 16.051,-.

2. Controleer of u voldoet aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek (€ 7.280,-) dient u te voldoen aan het zogenaamde urencriterium. Dit houdt in dat u ten minste 1.225 uren per jaar dient te besteden aan uw onderneming. Bij twijfel kan de inspecteur u vragen een onderbouwing te geven van de gewerkte uren. Zorg dat u een urenregistratie hebt waaruit blijkt dat u aan het urencriterium voldoet.

3. Voorkom de desinvesteringsbijtelling: stel verkoop bedrijfsmiddel uit tot 2020

Hebt u in 2015 de investeringsaftrek toegepast? En bent u van plan het bedrijfsmiddel weer te verkopen? Dan krijgt u wellicht te maken met de desinvesteringsbijtelling. Dit is een bijtelling bij de winst waardoor u een stuk van de eerder toegepaste investeringsaftrek weer terug moet betalen. Overweeg in dat geval of u de verkoop van het bedrijfsmiddel kunt uitstellen tot 2020. U voorkomt daarmee desinvesteringsbijtelling.

4. Profiteer van de fiscale voordelen van een meewerkend partner

Werkt uw partner mee in uw onderneming? Bepaal dan hoe u moet omgaan met een beloning voor de arbeid van uw partner. Daarvoor zijn in feite drie mogelijkheden:

  • Pas de meewerkaftrek toe. Dit is een aftrekpost ter grootte van een percentage van de winst. Het te hanteren percentage is afhankelijk van het aantal uren dat uw partner meewerkt in uw onderneming.
  • Geef uw partner een arbeidsbeloning. De arbeidsbeloning is voor u aftrekbaar en bij uw partner belast. De beloning dient wel meer dan € 5.000,- te bedragen.
  • Laat uw partner toetreden tot uw onderneming. Uw partner kan dan misschien ook gebruik maken van de fiscale ondernemersfaciliteiten.

5. Overweeg om een BV op te richten

De komende jaren gaat het tarief in de vennootschapsbelasting omlaag. Voor winsten tot € 200.000,- daalt het tarief tot 15% in 2021. Een goede reden om te bekijken of het voordelig is om uw onderneming in een BV te drijven.

6. Geef de btw over privégebruik auto aan in de laatste aangifte btw

Indien u de auto van de zaak ook voor privédoeleinden gebruikt, dient u de btw over het privégebruik in de laatste aangifte van 2019 aan te geven. Indien uit uw administratie niet blijkt in welke mate de auto voor privédoeleinden is gebruikt, is het toegestaan om 2,7% van de cataloguswaarde in de aangifte op te nemen als privégebruik.

7. Maak gebruik van de kleine ondernemersregeling

Bent u op jaarbasis minder dan € 1.883,- aan omzetbelasting verschuldigd, dan kunt u gebruikmaken van de kleine ondernemersregeling. Op basis van deze regeling hoeft u een deel van de omzetbelasting niet te betalen. Bent u op jaarbasis minder dan € 1.345,- aan omzetbelasting verschuldigd? Dan hoeft u helemaal geen omzetbelasting te betalen. Deze regeling geldt niet voor rechtspersonen zoals een bv.

8. Overweeg een dividenduitkering in 2019 te doen

Met ingang van 1 januari 2020 stijgt het inkomstenbelastingtarief van box 2 naar 26,25% en met ingang van 1 januari 2021 zelfs naar 26,9%. In box 2 worden onder andere dividenden die u ontvangt van een BV (belangen van ten minste 5%) belast. Het huidige tarief bedraagt 25%. Het is daarom verstandig te bekijken of het voor u voordelig is nog in 2019 een dividenduitkering door de BV te laten doen.
Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

Fiscale eindejaarstips 2016 | VvAA

Vind uw adviseur in de buurt