Inloggen

Welk fiscaal voordeel kunt u nog benutten?

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Een goed moment om te checken van welke fiscale voordelen u in 2018 nog gebruik kunt maken. Zowel zakelijk als privé. Bij sommige zaken loont het om tot het nieuwe jaar te wachten.


9 fiscale tips voor uw zakelijke situatie


1. Maak in 2018 nog gebruik van de investeringsaftrek

Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kunt u in aanmerking komen voor klein­schalig­heids­investerings­aftrek (KIA). U hebt recht op KIA als u in 2018 voor minimaal € 2.300,- en maximaal € 314.673,- hebt geïnvesteerd. De KIA is het hoogste als uw investeringen in 2018 tussen de € 56.642,- en € 104.891,- bedragen. Uw KIA is dan € 15.863,-.

2. Controleer of u voldoet aan het uren­criterium voor de zelfstandigen­aftrek

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigen­aftrek (€ 7.280,-) moet u voldoen aan het urencriterium. Dit houdt in dat u ten minste 1.225 uren per jaar aan uw onderneming hebt besteed. Bij twijfel kan de inspecteur u vragen een onderbouwing te geven van de gewerkte uren. Zorg dat u een urenregistratie heeft waaruit dit blijkt.

3. Geef uw meewerkende partner een arbeids­beloning

Werkt uw partner mee in uw onderneming dan kunt u uw partner een reële arbeidsbeloning geven. Daarmee behaalt u mogelijk een tariefvoordeel. De arbeidsbeloning moet minimaal € 5.000,- zijn. Bij uw partner is de arbeids­beloning belast. Bij een arbeidsbeloning minder dan € 5.000,- is de arbeids­beloning niet aftrekbaar en wordt deze niet belast bij de meewerkende partner.

4. Voorkom de des­investerings­bijtelling

Hebt u in 2014 de investeringsaftrek toegepast en bent u van plan het bedrijfsmiddel weer te verkopen? Dan krijgt u wellicht te maken met de desinvesterings­bijtelling. Dit is een bijtelling op de winst waardoor u een stuk van de eerder toegepaste investeringsaftrek weer terug moet betalen. Overweeg dan of u de verkoop van het bedrijfsmiddel kunt uitstellen tot 2019. U voorkomt daarmee desinvesterings­bijtelling.

5. Profiteer van de fiscale voordelen van een meewerkende partner

Werkt uw partner mee in uw onderneming? Bepaal dan hoe u moet omgaan met een beloning voor de arbeid van uw partner. Daarvoor zijn drie mogelijkheden:

  • Pas de meewerkaftrek toe als aftrekpost ter grootte van een percentage van de winst. Het te hanteren percentage is afhankelijk van het aantal uren dat uw partner meewerkt in uw onderneming.
  • Geef uw partner een arbeidsbeloning die voor u aftrekbaar is en bij uw partner belast. De beloning moet wel meer dan € 5.000,- bedragen.
  • Laat uw partner toetreden tot uw onderneming. Uw partner kan dan misschien ook van de fiscale ondernemersfaciliteiten gebruikmaken.

6. Overweeg om een besloten vennootschap (bv) op te richten

De komende jaren gaat het tarief in de vennoot­schaps­belasting omlaag. Voor winsten tot € 200.000,- daalt het tarief tot 15% in 2021. Een goede reden om te bekijken of het voordelig is om uw onderneming in een bv te drijven.

7. Geef de btw over privégebruik auto aan in de laatste aangifte btw

Gebruikt u uw auto van de zaak ook voor privé-doeleinden, dan moet u de btw over het privégebruik in de laatste aangifte van 2018 aangeven. Blijkt niet uit uw administratie in welke mate de auto privé is gebruikt, dan is het toegestaan om 2,7% van de cataloguswaarde in de aangifte op te nemen als privégebruik.

8. Maak gebruik van de kleine ondernemers­regeling

Als u op jaarbasis minder dan € 1.883,- aan omzetbelasting verschuldigd bent, kunt u gebruikmaken van de kleine ondernemers­regeling. Op basis van deze regeling hoeft u een deel van de omzetbelasting niet te betalen. Als u op jaarbasis minder dan € 1.345,- aan omzetbelasting verschuldigd bent, bent u in het geheel geen omzetbelasting verschuldigd. Deze regeling geldt niet voor rechtspersonen zoals een bv.

9. Wacht met het doen van een dividenduitkering

Wanneer u overweegt een dividenduitkering vanuit uw bv naar uzelf te laten uitkeren, kan het voordelig zijn daar mee te wachten tot na 1 januari 2019. Hiermee voorkomt u mogelijk in 2019 een heffing in box 3 over het netto dividend.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via emailEindejaarstips 2016 | VvAA


Over de auteur

Ferdy de Wijs | VvAA

mr. Ferdy de Wijs


Fiscalist bij VvAA


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  030 - 601 62 22

contactformulier  Stuur uw bericht

Vind uw adviseur in de buurt


9 fiscale tips voor uw privésituatie


1. Is uw woning aangemerkt als een rijksmonument? Bekijk of het verstandig is om onderhoudsuitgaven nog in 2018 te doen.

Vanaf 1 januari 2019 is het niet langer mogelijk de onderhoudskosten van een rijksmonument in aftrek te brengen. De onderhoudskosten zijn in 2018 nog wel aftrekbaar. Vanaf 2019 wordt de aftrekmogelijkheid vervangen door een subsidie van maximaal 35% van de onderhoudskosten.

2. Maak nog gebruik van de mogelijkheid om scholingskosten in aftrek te brengen

In 2018 en 2019 zijn scholingskosten voor een opleiding of studie gericht op een (toekomstig) beroep nog aftrekbaar. De afschaffing van de scholingsaftrek is namelijk uitgesteld tot 1 januari 2020. Wacht daarom niet met het maken van scholingskosten tot 2020.

3. Verminder uw box 3 vermogen

Uw vermogen per 1 januari 2019 is bepalend voor de verschuldigde inkomstenbelasting in box 3. Als uw box 3 vermogen lager is, betaalt u minder inkomstenbelasting in box 3. Zorg dat u eventuele belastingschulden voor 1 januari 2019 hebt betaald. U kunt uw vermogen in box 3 verminderen door een schenking te doen voor 1 januari 2019 of een dure aankoop, zoals een auto, te doen voor 1 januari 2019.

4. Maak in 2018 gebruik van de mogelijkheid om fiscaal voordelig te schenken aan culturele instellingen


Als u nog in 2018 een schenking wilt doen aan een goed doel, is een schenking aan een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) fiscaal voordeliger dan een schenking aan een gewone ANBI. Een gift aan een culturele instelling levert namelijk een aftrekpost op van 125% van het geschonken bedrag, in plaats van 100%. De extra aftrek van 25% is gemaximeerd op € 1.250,-.

5. Betaal uw lijfrentepremie nog in 2018

Hebt u een pensioengat, dan kan het een goede oplossing zijn om een lijfrenteverzekering af te sluiten. De premies die u voor een lijfrenteverzekering betaalt, zijn namelijk binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar. De aftrek van lijfrentepremie is in eerste instantie beperkt tot uw zogeheten jaarruimte. Daarnaast is de premie aftrekbaar in het jaar van betaling. Zorg er daarom voor dat u de lijfrentepremie nog in 2018 betaalt.

6. Heeft u een schenking op papier gedaan aan uw kinderen? Betaal de rente dan tijdig.

Doet u een schenking op papier aan een kind, dan moet u jaarlijks over het schuldig erkende bedrag een rente van 6% betalen. Hebt u de rente in 2018 nog niet betaald, zorgt u er dan voor dat u dat uiterlijk op 31 december 2018 aan uw kind betaalt.

7. Maak dit jaar nog gebruik van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken aan uw (klein)kinderen

In 2018 kunt u een bedrag van € 5.363,- belastingvrij schenken aan uw kinderen. Dit bedrag geldt per kind. Ook kunt een bedrag van € 2.147,- belastingvrij aan uw kleinkinderen schenken. Hebt u nog geen gebruik gemaakt van deze vrijstellingen, doe dat dan voor 1 januari 2019.

8. Hebt u schommelende inkomsten? Bekijk dan of middeling voor u voordelig is.

Hebt u in drie achtereenvolgende jaren sterk wisselende inkomsten in box 1? Bepaal dan of middeling voor u voordelig is. Bij middeling wordt voor een periode van 3 jaar uitgegaan van uw gemiddelde inkomen. Als dat een verschuldigde belasting oplevert met een verschil van meer dan € 545,- met de door u betaalde inkomstenbelasting, kunt u belasting terugkrijgen. Daarbij geldt een drempel van € 545,-. Het verzoek moet binnen 36 maanden na de laatste definitieve aanslag worden ingediend.

9. Trek belastingschuld in box 3 af voor te laat opgelegde voorlopige aanslag

Hebt u voor 1 oktober 2018 een verzoek ingediend bij de Belastingdienst om een voorlopige aanslag op te leggen, dan kunt u het bedrag van de aanslag als schuld in box 3 opnemen. Voorwaarde is dat de Belastingdienst de voorlopige aanslag niet voor 1 januari 2019 heeft opgelegd.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email
Fiscale eindejaarstips 2016 | VvAA