Fiscaal wijzer worden

Wat zijn mijn fiscale rechten en plichten?

Als startend ondernemer kom je terecht in een woud van fiscale wetten en plichten. Waar moet je rekening mee houden? Hoe krijg je inzicht en houd je overzicht in dit woud?

Definities, literatuur en jurisprudentie maken het onderwerp lastig. Om je eigen belastingzaken en fiscale kwesties te kunnen regelen is het handig om snel en makkelijk jouw vragen op te kunnen zoeken.

De fiscale experts van VvAA hebben daarom een wegwijzer geschreven om alle zaken samen te vatten en vooral om deze zaken duidelijk te maken voor de ondernemer in de zorg.

Deze fiscale wegwijzer biedt VvAA gratis aan.


Download de fiscale wegwijzer

Wil je de fiscale wegwijzer liever per post ontvangen? Dat kan. Laat je gegevens achter en wij sturen je de brochure op.

> Aanvragen brochure (hardcopy)

Wanneer spreekt men van een onderneming?

“Een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, waarmee deelgenomen wordt aan het economische verkeer met het oogmerk om winst te behalen”

Dit is de definitie die volgt uit de rechtspraak en literatuur. En verder, je bent ‘ondernemer’ als je de belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenis betreffende die onderneming bent.

Wat is winst uit onderneming?

"Winst uit een onderneming is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming."

Dit is de zogenaamde totale winst, verkregen gedurende het bestaan van de onderneming.

Wat betekent afschrijven?

Duurzame bedrijfsmiddelen zullen een aantal jaren worden gebruikt. Reden waarom de aanschaffingskosten niet ineens in mindering op de winst mogen worden gebracht, maar in de vorm van jaarlijkse afschrijvingen. De totale afschrijving wordt als volgt bepaald:


(kostprijs - restwaarde) / jaren gebruiksduur