Inloggen

Feitenkaart: Huisartsenzorg

Deze feitenkaart geeft een brede kijk op zowel de kosten als de baten in de huisartsenzorg. Uit de kaart blijkt onder meer dat alhoewel de kosten voor huisartsenzorg zijn gestegen, huisartsen ook meer zorgdiensten zijn gaan leveren. Daarnaast laat de kaart zien dat de zogenaamde poortwachtersfunctie van de huisarts geld oplevert. De zorgkosten in de landen waar de huisarts deze functie vervult, liggen lager dan in de landen waar dat niet het geval is. De kaart faciliteert de actuele discussie over bezuinigingen in de huisartsenzorg.

De feitenkaart is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek en in denksessies met deskundigen van VvAA, het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), Plexus, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Landelijke Huisartsen Vereniging, onder begeleiding van De Argumentenfabriek.

Nuances inzichtelijk

Edwin Brugman, directeur Kennismanagement & Netwerken van VvAA: 'Met deze feitenkaart maken wij nuances zichtbaar die bruikbaar zijn in de discussie die nu rondom de huisartsenzorg speelt. Natuurlijk draait het om de kosten van de huisartsenzorg, maar ook om de kwaliteit en de toegankelijkheid, en de gevolgen die bezuinigingen hierop kunnen hebben. Zo laat de kaart zien dat patiënten nu dicht in de buurt, laagdrempelig de huisarts kunnen consulteren. Als je in deze faciliteiten snijdt, moet je je realiseren dat het gevolg kan zijn, dat zij zich wenden tot andere zorgverleners die vaak duurder zijn.'

De feitenkaart gaat daarnaast onder meer in op geldstromen in de huisartsenzorg. Personeel is in de huisartsenzorg de grootste kostenpost. Daarmee stroomt een deel van de kosten via de inkomstenbelasting terug naar de schatkist.

Brugman: 'VvAA acteert in het hart van de gezondheidszorg als ledenorganisatie en dienstverlener voor meer dan 100.000 zorgprofessionals. Voor onze leden maken we feiten en informatie graag inzichtelijk. We stimuleren hiermee de kennisdeling en faciliteren de discussie.'

Kaartenboek voor de gezondheidszorg

De feitenkaart huisartsenzorg maakt deel uit van het Kaartenboek voor de Gezondheidszorg dat wordt ontwikkeld door VvAA, het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam en De Argumentenfabriek. Het boek vormt een objectief en actueel naslagwerk voor professionals in en rondom de gezondheidszorg en de politiek. De eerste kaart in dit boek heeft als onderwerp 'Hoe lopen de geldstromen in de curatieve zorg?'

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email
Feitenkaart huisartsenzorg VvAA

Download de feitenkaart

Wij helpen u graag

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?