Einde VAR per 1 april 2016?

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) werkt met modelovereenkomsten

Mogelijk verdwijnt begin volgend jaar de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en komt de goedgekeurde modelovereenkomst daarvoor in de plaats. Samen met verschillende beroepsorganisaties werkt VvAA aan zo’n overeenkomst om u en uw collega’s te ondersteunen bij het vormgeven van zelfstandige waarneming of praktijkmedewerking.

Politiek wil af van VAR

De VAR is de beschikking waarmee de Belastingdienst een opdrachtnemer (de zzp’er) al dan niet - in beginsel - als zelfstandige kwalificeert. Een beschikking waarmee een opdrachtgever (de praktijkhouder) vooraf weet of hij loonheffing en sociale premies moet inhouden. Schijnzelfstandigheid binnen dit systeem en een gebrek aan verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever daarvoor, is de politiek een doorn in het oog. Volgend jaar verdwijnt daarom de VAR-regelgeving. Althans, als de Eerste Kamer, kritisch over de vervanging van de VAR, daarmee instemt. Momenteel noemt staatssecretaris Wiebes 1 april 2016 als ingangsdatum voor de nieuwe wetgeving. Daarna volgt eerst een overgangstermijn.

Naar goedgekeurde modelovereenkomsten

Inwerkingtreding van de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) betekent dat lopende VAR-beschikkingen hun geldigheid verliezen. Een – door de Belastingdienst goedgekeurde - modelovereenkomst moet zorgen voor duidelijkheid over inhoudingsplicht vooraf. Beroepsorganisaties, maar formeel ook een individuele praktijkhouder of zzp'er, kunnen een overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst. Deze publiceert de beoordeelde overeenkomsten zoveel mogelijk op zijn website.

Bent u opdrachtgever? Dan hoeft u bij gebruik van een ‘goedgekeurde’ overeenkomst voor de betreffende arbeidsrelatie geen loonheffingen en sociale premies in te houden en af te dragen. En krijgt u daarmee dus duidelijkheid vooraf. Tenminste, zo benadrukt de staatssecretaris keer op keer, als de werkzaamheden ook daadwerkelijk worden verricht volgens de overeenkomst. Zo niet, dan dreigt voor u als praktijkhouder een naheffingsaanslag, mogelijk met boete.

Gevolgen aangifte inkomstenbelasting voor u als zzp’er

Het gebruik van de overeenkomst heeft alleen te maken met inhouding van loonheffingen en sociale premies. Het biedt echter geen zekerheid over de kwalificatie van de werkzaamheden van de zzp'er voor de aangifte inkomstenbelasting. Vormen de inkomsten van die werkzaamheden bijvoorbeeld 'winst uit onderneming' of 'resultaat uit overige werkzaamheden'? Daarover oordeelt de Belastingdienst achteraf, bij de controle van de aangifte.

Modelovereenkomsten in de maak

Een aantal beroepsorganisaties (onder meer de NVM, KNGF, ANT en KNMT) gaat, samen met VvAA, bij de Belastingdienst modelovereenkomsten ter beoordeling indienen. Overeenkomsten die recht doen aan de praktijk waarin u en uw medezorgverleners met elkaar werken als zelfstandigen. Als deze zijn goedgekeurd door de Belastingdienst dan zitten u en uw collega’s in elk geval qua inhoudingsplicht goed voor de specifieke arbeidsrelatie waar u de overeenkomst voor gebruikt. In de loop van november zijn naar verwachting, voor de meeste beroepsgroepen, de goedgekeurde overeenkomsten gepubliceerd op de website van de Belastingdienst.

VvAA Ondernemerslijn

Vragen met betrekking tot het voeren van uw praktijk? In 10 minuten vertellen onze adviseurs wat uw volgende stap kan zijn. Dit gesprek is kosteloos. Wij zijn bereikbaar van 9.00 tot 17.30 uur of bellen u graag even terug.