Einde pensioen in eigen beheer in zicht?

Op 1 juli jl. heeft de staatssecretaris van Financiën duidelijkheid verschaft over zijn plannen met betrekking tot het pensioen in eigen beheer. Hij heeft aangekondigd op Prinsjesdag 2016 een wetsvoorstel in te dienen om het pensioen in eigen beheer uit te faseren. Het is de bedoeling van de staatssecretaris dat de nieuwe wetgeving per 1 januari 2017 in werking treedt. Vanaf 1 januari 2017 zal het dan niet meer mogelijk zijn pensioen in eigen beheer op te bouwen. Het blijft wel mogelijk pensioen extern op te bouwen (beroepspensioenfonds, verzekeraar).

In zijn brief worden drie mogelijkheden gepresenteerd:
1. Bevriezing van de pensioenrechten
2. Afkoop van het pensioen
3. Omzetten pensioen in een spaarvariant

Bevriezing pensioenrechten

Hierbij wordt met ingang van 1 januari 2017 geen pensioen meer opgebouwd. De bestaande opgebouwde pensioenaanspraken blijven in tact. Op pensioendatum zal het pensioen op reguliere wijze moeten worden uitgekeerd.

Afkoop pensioenrechten

Indien er voor wordt gekozen het pensioen af te kopen, hoeft over het verschil tussen de veel hogere commerciële waarde en de fiscale waarde geen belasting te worden betaald. Vervolgens kan de fiscale waarde van het pensioen worden afgekocht. Daarbij wordt als extra stimulans een korting verleend waarvan de hoogte afhankelijk is van het jaar van afkoop. Bij afkoop in 2017 bedraagt de korting 34,5%, in 2018 25% en in 2019 19,5%.

Spaarvariant

Indien gekozen wordt voor omzetten van het pensioen in eigen beheer in de spaarvariant is verdere opbouw niet meer mogelijk. Het verschil tussen de hogere commerciële waarde en de fiscale waarde kan zonder belastingheffing worden prijsgegeven. De fiscale waarde van de pensioenvoorziening kan dan vervolgens worden omgezet in een spaarvariant. Deze wordt tot aan pensioendatum enkel opgerend en dient op pensioendatum in 20 jaar te worden uitgekeerd.

Er zal nog tot Prinsjesdag moeten worden gewacht tot dat de precieze voorwaarden van de regeling bekend worden. Indien de Tweede en Eerste Kamer met het wetsvoorstel indienen, zal daarmee een einde komen aan het pensioen in eigen beheer.

Voor vragen kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Over de auteur

Ferdy de Wijs | VvAAFerdy de Wijs is fiscalist bij VvAA

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan gerust contact met ons op.