Inloggen

Edwin Brugman benoemd als strategisch adviseur van hoofddirectie VvAA

21 oktober 2019 - Per 1 december a.s. start Edwin Brugman als strategisch adviseur van de hoofddirectie, bij VvAA Groep. Zijn werkzaamheden als directeur van de Vereniging VvAA legt hij daarmee neer. In zijn nieuwe rol blijft hij zich focussen op het versterken van VvAA als collectief van zorgverleners en als integraal dienstverlener. Edwin gaat zijn ondernemerskwaliteiten in dienst van de ambitie van de gehele organisatie inzetten.

Stem en steun van zorgverleners

Edwin heeft de afgelopen drie jaar in zijn rol als directeur van de vereniging veel betekend voor VvAA. Zo droeg hij actief bij aan de intensivering van de samenwerking tussen groep en vereniging en aan meer verbinding met leden en met diverse relevante stakeholders in de zorg. Ook gaf hij samen met het bestuur van de vereniging en met verschillende VvAA-collega’s concreet invulling aan de belofte van VvAA: de stém en steun van zorgverleners. Zo was hij nauw betrokken bij de inspanningen van VvAA voor het behoud van de vrije artsenkeuze en speelde hij een belangrijke rol in het succes van de beweging ‘(Ont)Regel de Zorg’. Met die beweging werd de verlammende bureaucratie in de zorg mede door VvAA stevig op de kaart gezet.

Kennis, kunde en ondernemerskracht

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg vragen om een nieuwe, flexibele, klantgerichte manier van samenwerken en een versnelling in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en concrete oplossingen voor leden. In zijn nieuwe rol kan Edwin zich nog meer op de inhoudelijke invulling van de ‘Stem en Steun’-belofte richten. Het lopende jaarplanproces wordt benut om een concrete kalender en een strategische opdracht voor de komende periode uit te werken.

De hoofddirectie is blij met de strategische adviesrol van Edwin. Kees Brouwer, voorzitter hoofddirectie: “We kunnen nu nog intensiever gebruikmaken van zijn kennis, kunde, ondernemerskracht, strategisch inzicht en netwerk binnen VvAA als geheel en het zorgveld. Dat hebben we hard nodig bij het versterken van onze positie als brede integrale dienstverlener.”

Onderlinge samenwerking

“De inspanningen van Edwin in het brede bestuurlijke veld van de zorg hebben de vereniging veel gebracht”, zegt bestuursvoorzitter van Vereniging VvAA, Gerlach Cerfontaine. “Zijn overstap sluit aan bij zijn en onze missie om Nederland onbezorgde zorgverleners te bezorgen en versterkt de onderlinge samenwerking tussen vereniging en groep.”

Voorlopig blijft Edwin verantwoordelijk voor ‘Kennismanagement & Netwerken’. Brigitte Cornelissen, dierenarts en lid van het bestuur van Vereniging VvAA, neemt de positie van directeur van de vereniging tijdelijk waar.
Edwin Brugman | VvAA