Inloggen

Werkgever failliet, hoe zit het met uw salaris?

Auteurs: Maarten van den Berg en Doron Themans

Bij een faillissement komt er veel op u af. Er is veel onzekerheid waar u plots mee te maken krijgt. U hebt in de eerste plaats zorgen om uw patiënten. Maar op de achtergrond speelt uiteraard ook uw eigen financiële situatie als zorgverlener in loondienst.


Wellicht hebt u vragen als:

  • Krijg ik een uitkering? Hoe hoog is die?
  • Hoe betaalbaar is mijn hypotheek?
  • Hoe het zit met mijn pensioen?
  • Hoe zit het met mijn verzekeringen?

De curator zegt uw arbeidsovereenkomst op

De curator houdt rekening met een opzegtermijn. Voor de meeste werknemers is deze opzegtermijn 6 weken.

Tijdens de opzegtermijn krijgt u een ‘faillissementsuitkering’ Het UWV betaalt u tijdens de opzegtermijn een zogenaamde ‘uitkering wegens betalingsonmacht’. Deze ‘faillissementsuitkering’ is voor de hogere inkomens begrensd. In 2018 ligt de grens op: € 6836,65 bruto per maand.

Na de ‘faillissementsuitkering’

Zodra de opzegtermijn is geëindigd stopt de ‘uitkering wegens betalingsonmacht’. U kunt vanaf dat moment aanspraak maken op een ww of een ziektewetuitkering als u voldoet aan een aantal voorwaarden.

Werkloosheidsuitkering /voorwaarden en duur van de uitkering

U hebt recht op een ww-uitkering:

  • als u kunt aantonen dat u in de 36 weken voorafgaand aan het ontslag 26 weken hebt gewerkt én tevens beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. U krijgt dan een WW-uitkering voor minimaal 3 maanden.
  • Kunt u daarnaast aantonen dat u van de laatste 5 kalenderjaren, voorafgaand aan het huidige kalenderjaar, in minimaal 4 kalenderjaren hebt gewerkt? Dan komt u in aanmerking voor een verlenging van de WW uitkering. De duur van deze verlenging is onder meer afhankelijk van uw totale arbeidsverleden. De maximale duur van een WW uitkering is op dit moment 26 maanden. Vanaf 1 april 2019 is dit 24 maanden.

Hoe hoog is de ww-uitkering maximaal?

Een WW-uitkering is doorgaans de eerste 2 maanden 75% van uw laatstverdiende loon. Daarna 70% van uw laatstverdiende loon. Er geldt echter een maximum van € 4.598,38 bruto per maand. Verdient u meer? Dan betekent dit dus een nóg grotere terugval in uw inkomen.

  • De eerste 2 maanden keert UWV u maximaal € 3.448,79 bruto per maand uit. Dat is 75% van het maximum maandloon in 2018: € 4.598,38.
  • Vanaf maand 3 krijgt u maximaal € 3.218,87 bruto per maand. Dat is 70% van het maximum maandloon in 2018: € 4.598,38.

Ziektewet uitkering

Bent u ziek tijdens de opzegtermijn en bent u dat na afloop van de opzegtermijn nog steeds? Dan komt u in aanmerking voor een Ziektewet uitkering. De hoogte van de Ziektewet is 70 % van het laatstverdiende loon. De Ziektewet hanteert echter net als de WW een maximum salaris van € 4.598,38 in 2018. Uw uitkering is dus nooit hoger dan 70% van dat maximum salaris: € 3.218,87.Aanmelden nieuwsbrief | VvAA

Op de hoogte blijven

Vindt u dit artikel interessant? Meld u dan aan voor onze e-mailservice. Daarmee blijft u op de hoogte van meer zaken die u persoonlijk én beroepsmatig raken.