Inloggen

Dossier faillissementen in de zorg

Een faillissement in de zorg heeft een enorme impact op alle betrokkenen. Ook op u, als zorgverlener. In dit dossier gaan we in op veel voorkomende situaties en vragen van financiële, juridische, zakelijke en persoonlijke aard. Stel uw vraag

Hoe zit het met uw dekking bij lopende of nieuwe (tucht)klachtzaken?


Na het faillissement kan er nog een klacht of tuchtzaak worden ingediend tegen u als zorgverlener:

  • Bent u individueel verzekerd voor VvAA Rechtsbijstandsverzekering?
    En hebt u de module Klacht- & Tuchtrecht? Dan blijft deze individuele verzekering na het faillissement van de instelling gewoon doorlopen. Daarmee blijft u als individuele zorgverlener dus verzekerd van juridische bijstand bij een tucht- of klachtzaak.
  • Bent u verzekerd via een collectieve verzekering van de zorginstelling (of het MSB)?
    Net als bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering blijven lopende klacht- & tuchtzaken gedekt op de collectieve verzekering. Dit geldt ook voor de nog te verwachten zaken, mits die binnen 30 dagen na faillissement bij de VvAA zijn gemeld. Voor alle nieuwe of niet gemelde zaken vervalt de dekking. VvAA kan u dan nog steeds juridische bijstand leveren, maar dan op basis van uurtarief.


Op de hoogte blijven

Vindt u dit artikel interessant? Meld u dan aan voor onze e-mailservice. Daarmee blijft u op de hoogte van meer zaken die u persoonlijk én beroepsmatig raken.