Inloggen

Dossier faillissementen in de zorg

Een faillissement in de zorg heeft een enorme impact op alle betrokkenen. Ook op u, als zorgverlener. In dit dossier gaan we in op veel voorkomende situaties en vragen van financiële, juridische, zakelijke en persoonlijke aard. Stel uw vraag

Het medisch dossier: 

Wie is verantwoordelijk na een faillissement?  

Een faillissement van een zorginstelling roept veel vragen op bij artsen. In de eerste plaats natuurlijk over het borgen van de zorg aan hun patiënten bij lopende behandelingen en onderzoeken. Een onderdeel van goede zorg is óók de verplichting om over de behandeling van de patiënt een dossier bij te houden.

 

Maar hoe gaat u daar als arts mee om na een faillissement? Wat zijn uw plichten als zorgverlener in loondienst bij een ziekenhuis of een andere zorginstelling? Wat is de verantwoordelijkheid van de curator en wat zijn de rechten van de patiënt?

 

Belangrijkste punten voor u als arts op een rij:

  • Als arts bent u op basis van de WGBO én de AVG medeverantwoordelijk voor het medisch dossier.
  • Dit betekent dat u, ook als arts in loondienst, aan te spreken bent op de naleving van rechten van de patiënt en verplichtingen op grond van de WGBO.
  • Om uw verantwoordelijkheid te kunnen invullen, is het belangrijk dat het ziekenhuis u betrekt bij het dossierbeleid.
  • Na een faillissement is het aan de curator om u als arts te betrekken bij beslissingen over het dossier: Wat wordt overgedragen? Wat wordt bewaard? et cetera.
  • Het nakomen van de rechten van patiënten en het beantwoorden van vragen over medisch handelen moet de curator, net zoals recht op inzage of op een kopie, overlaten aan de behandelend artsen.
  • Het is van belang dat artsen ook worden betrokken bij de overdracht van dossiers aan patiënten wiens behandeling is afgesloten, mede met het oog op het risico op een (tucht)klacht bij onvrede van de patiënt of bij schending van de privacy en rechten van de patiënt.

De juridische onderbouwing voor deze punten vindt u in dit artikel


Op de hoogte blijven

Vindt u dit artikel interessant? Meld u dan aan voor onze e-mailservice. Daarmee blijft u op de hoogte van meer zaken die u persoonlijk én beroepsmatig raken.