Dierenartsen winnen antibioticazaken

11 februari 2015 - Vijftig dierenartsen uit de pluimvee- en kalverensector zijn tuchtrechtelijk vervolgd wegens onzorgvuldig antibioticagebruik. Een onterechte beschuldiging, zo bleek uit de uitspraak van het Veterinair Beroepscollege.

Verwijt aan dierenartsen

De dierenartsen kregen het verwijt preventief antibiotica aan veehouders te leveren, zonder dat er vooraf een adequate diagnose bij de dieren werd gesteld. Ook zou er teveel antibiotica zijn toegediend. Volgens de dierenartsen werkten zij al die tijd juist conform de richtlijn antibioticagebruik voor dierenartsen uit 2010 (“het Formularium”).

Veterinair Tuchtcollege geeft dierenartsen ongelijk

Het Veterinair Tuchtcollege stelde de klachtambtenaar in het gelijk. De dierenartsen hadden de kalveren na aankomst op het bedrijf eerst moeten zien. Een aantal dierenartsen ging met de hulp van VvAA-advocaten in beroep tegen deze beslissing.

Hoger beroep slaagt bij Veterinair Beroepscollege

Het Veterinair Beroepscollege oordeelde in hoogste instantie dat het in het algemeen in 2010/2011 niet zorgvuldig was om antibiotica preventief te leveren voordat de dierenartsen de dieren zagen. In deze kwesties vond het Veterinair Beroepscollege echter dat de dierenartsen niet verwijtbaar handelden omdat ze al jaren de vaste dierenarts waren bij dezelfde veehouderij. In dat bedrijf had de dierenarts in die jaren meerdere partijen kalveren zien arriveren en de gezondheidstoestand beoordeeld. De kalveren kwamen altijd in dezelfde ruimte. Bovendien hebben de dierenartsen, door regelmatig bedrijfsvisites te doen, de gezondheidstoestand van de kalveren gevolgd. Zo hebben de dierenartsen uit eigen ervaring (en uit de ervaring van collega-dierenartsen van vergelijkbare bedrijven) mogen aannemen dat de infectiedruk zeer groot was. Een preventieve antibioticastartkuur was dan ook noodzakelijk.

Precies volgens de richtlijn

Het Veterinair Beroepscollege oordeelde verder dat de dierenartsen precies volgens de destijds geldende richtlijnen voor dierenartsen zorgvuldig antibiotica hebben verstrekt. Het ging immers om zeer geringe hoeveelheden antibiotica in individuele gevallen. Het Veterinair Beroepscollege stelde de dierenartsen daarom in het gelijk en verklaarde de klachten ongegrond.

Over de auteur

Jurist Timo van Ooster­hout | VvAA

Timo van Ooster­hout

Advocaat


Een maximaal resultaat en een tevreden cliënt is waar ik voor sta


Mijn expertises:

Bestuurlijk gezondheidsrecht

Rechtsbescherming tegen overheidsoptreden

Klacht- en tuchtrecht

Algemeen verbintenissenrecht


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 12 96 96 85

contactformulier  Stuur uw bericht