Inloggen

De wet op affectieschade

Wat betekent dit voor u?


17 april 2018 - De eerste en tweede kamer hebben ingestemd met de wet op affectieschade. Het wetsvoorstel gaat over een vorm van smartengeld aan dierbaren van mensen die buiten hun toedoen letsel hebben opgelopen of zelfs zijn overleden. De wet Affectieschade treedt in werking met ingang van 01-01-2019 en heeft geen terugwerkende kracht. Het is van toepassing bij overlijden en ernstig blijvend letsel (meer dan 70% blijvende invaliditeit, denk daarbij aan hersenletsel; dwarslaesie en caudasyndroom). De wet gaat over geweldsmisdrijven, verkeersongelukken maar dus ook om gevolgen van medisch handelen van zorgprofessionals. De uitkering volgens de aangenomen wet ligt tussen de 12.500 euro en de 20.000 euro. De bedragen zijn bewust zo gesteld dat er geen ‘claimcultuur ontstaat’ in Nederland. Vanuit nabestaande perspectief blijkt dat het voor dierbaren vooral een blijk van erkenning betekent op het moment dat er een uitkering wordt toegekend.

Wat betekent dit voor u

Stel dat u een medische fout maakt en u wordt daarvoor met succes aansprakelijk gesteld, dan was het altijd al zo dat u de schade van de patiënt moet vergoeden, inclusief eventueel smartengeld. Daar is nu bijgekomen dat óók “dierbaren” smartengeld kunnen eisen. In de wet is bepaald dat in het geval van ernstig blijvend letsel bijvoorbeeld een ouder, een kind en een levenspartner elk € 15.000 kunnen eisen. Gelukkig kunt u zich daarvoor verzekeren. Als u al een aansprakelijkheidsverzekering heeft bij VvAA, dan hoeft u niets te doen. Wij dekken deze claims binnen de bestaande verzekering. En anders is het raadzaam om zo snel mogelijk een aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen (AVB) bij VvAA af te sluiten.
 
Meer over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering >
 
De nieuwe wet wordt niet met terugwerkende kracht ingevoerd. Dus dierbaren kunnen niet gaan claimen op een gebeurtenis uit het verleden.
 

Voorkomen van claims

De gezondheidszorg is nog nooit zo veilig geweest als nu. Dankzij u, onze zorgprofessionals! Toch zien we het aantal claims stijgen. En de hoogte van de schade die er wordt geclaimd groeit nog harder, onder meer door bijvoorbeeld deze wet. Het blijft daarom belangrijk te kijken welke factoren binnen de medische wereld een claim veroorzaken en de hoogte van de schadelast bepalen. Eén van die factoren is de wijze waarop een medisch professional de dialoog aangaat met patiënten en dierbaren. Als er iets niet goed is gegaan, brengt dat vaak veel emoties bij patiënten en dierbaren met zich mee. (En ook bij u, weten we bij VvAA maar al te goed).

De communicatie is dan heel belangrijk. Soms horen we van onze zorgprofessionals dat ze niet goed weten wat ze vanuit de verzekeraar wel of niet mogen zeggen tegen hun patiënten. Laten we daar duidelijk over zijn: Het is geen enkel probleem dat u begrip toont voor het feit dat er medisch gesproken iets niet goed is gegaan of dat u uw medeleven betoont omdat al uw inspanningen niet het gehoopte resultaat hebben opgeleverd. (U heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting) Dat er iets is fout gegaan, hoeft immers nog zeker niet te betekenen dat er ook iets fout is gedaan. Dus het is goed dat u aanspreekbaar bent voor uw patiënt. Maar dat maakt u nog niet aansprakelijk. Dat laatste hangt van veel factoren af, met name of een redelijk handelend vakgenoot onder dezelfde omstandigheden het in de voorliggende situatie heel anders zou hebben
gedaan. Dat moet eerst worden uitgezocht door de verzekeraar, samen met u en andere deskundigen. Pas na zo een onderzoek kan de verzekeraar vaststellen of er ook echt iets fout is gedaan en eventuele aansprakelijkheid erkennen.

VvAA beschermt uw belang

Voor de medische beroepsgroep is het steeds lastiger om de verwachtingen en interactie met patiënten continu te managen en continu te weten wat er ook al weer wel en niet verzekerd is en waarom. Bij VvAA hebben we een grote betrokkenheid bij onze medische zorgprofessionals en de AVB is hierbij een zeer belangrijke verzekering. VvAA kiest voor het principe dat u onbezorgd uw vak moet kunnen uitoefenen. Dus de risico’s die volgen uit uw werkzaamheden en die normaal gesproken bij uw vak horen, zijn in de regel door ons verzekerd. En als er iets wijzigt in wetgeving, zoals deze wet, dan zorgen wij ervoor dat onze dekking daarop blijft aansluiten. En daardoor zijn we overigens niet altijd de goedkoopste. En gelukkig maar. Goedkoop betekent meestal dat een verzekeraar zijn dekking heeft beperkt. VvAA is daarin anders waardoor we de belangen van onze leden kunnen beschermen en echt kunnen ontzorgen.
 

Advies van VvAA

Voor contact en advies staat de VvAA Ledenservice voor u klaar!