De beweging Zelf aan het Roer groeit

Steeds meer zorgverleners roeren zich


Nadat de huisartsen van het comité Het Roer Moet Om (HRMO) het actiestokje begin april hebben overgedragen aan een nieuwe lichting roergangers uit andere beroepsgroepen, is de beweging in een maand tijd aangegroeid van 3 naar 21 roergangers. De nieuwe roergangers buigen zich in de aanloop naar het VvAA-congres op 22 juni over de vraag hoe zorgverleners zelf hun kwaliteit kunnen bepalen in plaats van beleidsmakers, toezichthouders en verzekeraars en over hoe het vertrouwen in de spreekkamer tussen patiënt en zorgverleners weer leidend kan worden. 

Herstel van vertrouwen

Administratieve overbelasting, afvinklijstjes, controledwang, aantasting van de beroepseer…..Zorgverleners in alle beroepsgroepen zijn het beu. Met de aanwas van de roergangers uit verschillende beroepsgroepen wordt de beweging die is ingezet, verbreed. Eigen regie op kwaliteit en herstel van het vertrouwen in de professionaliteit van de zorgverlener staan daarbij centraal. 

Afvinkcultuur

“Goede zorg berust op een goede relatie tussen patiënt en zorgverlener en dus op vertrouwen. In het zorgstelsel is de plaats hiervan ingenomen door controle en bureaucratie, waarbij kwaliteit is verworden tot een afvinkcultuur”. Dat was de belangrijkste conclusie van de bijeenkomst van alle roergangers ter voorbereiding van het congres op 22 juni. De zorgverlener staat, samen met de beroepsgroep, de patiënt en de patiëntenverenigingen garant voor de kwaliteit van het werk en is daarop aanspreekbaar. Daarvoor is eerst en vooral vertrouwen in de professional noodzakelijk. 

Handvest

Nadat de eerste drie roergangers, een apotheker, een fysiotherapeut en een medisch specialist in opleiding, zich begin april hadden gepresenteerd hebben zich de afgelopen weken allerlei collega’s bij VvAA gemeld. In opmaat naar het VvAA congres op 22 juni, maken zij de komende weken hun zorgen manifest en werken zij toe naar een gemeenschappelijk handvest. 

Zelf aan het Roer

Het VvAA-congres staat in het teken van Zelf aan het Roer en is een vervolg op het jubileumcongres Tijd voor Ziel in de Zorg. VvAA ziet dat zorgverleners door alle druk van onder andere toezichthouders, beleidsmakers, verzekeraars en wet- en regelgeving behoefte hebben aan meer autonomie en invloed op de eigen vakuitoefening. De jonge roergangers geven volgens VvAA een vervolg op de ingezette beweging die gaat over bezield leven en werken . Eigen regie is daarvoor essentieel. Het is tijd voor leiderschap en het baas zijn over eigen kwaliteit.

Over het VvAA-congres

Het VvAA-congres vindt op woensdag 22 juni plaats in DeFabrique in Maarssen. De roergangers die in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid nemen voor de eigen kwaliteit, doen dat ten overstaan van onder andere ZN-voorzitter André Rouvoet, Ronnie van Diemen (inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg), Marian Kaljouw (voorzitter NZa), Jan Kremer (hoogleraar patiëntgerichte innovatie) en oud-NRC-journalist Marc Chavannes. Kaarten zijn te bestellen via de congrespagina

Zie ook:

  • Initiatiefnemers van Het Roer Moet Om geven stokje door aan nieuwe lichting roergangers
  • VvAA-congres Zelf aan het Roer 22 juni 2016
  • Filmpjes Roergangers
VvAA-congres 22 juni 2016