Inloggen

Compilatierapport Toekomst van de Zorg

22 april 2021 - De verkiezingen zijn achter de rug en de verkenning van een nieuw kabinet is nogal turbulent gestart. Door welke belangrijke standpunten en beleidsdocumenten laat een nieuw kabinet zich leiden als het de zorg betreft? En wat betekent dat voor u als zorgverlener in de uitoefening van uw beroep, de praktijk die u voert of de organisatie waar u werkt? VvAA laat de belangrijkste thema’s de revue passeren in dit compilatierapport.

Download rapport

Inhoud rapport
Verschillende beleidsbepalende instanties zetten het afgelopen halfjaar hun visie over de toekomstige (in)richting van de zorg in rapporten uiteen. VvAA vatte de belangrijkste standpunten samen in een rapport, en nam ook de reacties op deze adviezen op. Het rapport geeft een beeld van de toekomstige (in)richting van de zorg. Ook is de verbinding gemaakt met de standpunten van de zeven grootste politieke partijen, zoals verwoord in hun verkiezingsprogramma’s.

Het compilatierapport is opgebouwd langs vier belangrijke thema’s:

  • Organisatie van de zorg
  • Kostenbeheersing in de zorg
  • Menskracht in de zorg
  • Preventie in de zorg
Download rapport
U kunt het rapport hier downloaden (pdf). In het begin treft u een heldere ‘leeswijzer’ aan. Hoofdstukken of subthema’s kunt u lezen zonder de noodzaak om de volgorde van het compilatierapport aan te houden. Dankzij de links is het mogelijk om eenvoudig door het document heen te ‘klikken’. Wij wensen u veel leesplezier!

Reageren?
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via communicatie@vvaa.nl.