Alsnog compensatie voor zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 zwanger zijn geweest

01 augustus 2017 - Per 1 augustus 2004 is de uitkering voor zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandigen geschrapt. In juni 2008 is dit weer hersteld. Vrouwen die in de tussenliggende periode zwanger waren zijn hiervan de dupe en hebben dus geen uitkering ontvangen. Nu blijkt onterecht.

Gunstige uitspraak door Centrale Raad van Beroep op 27 juli 2017

Via civiele weg is een proefproces gestart. In eerste instantie is de uitspraak van de Hoge Raad afwijzend. Vervolgens is een beroep gedaan op een bepaling in het VN-Vrouwenverdrag. Dat is wel gehonoreerd. De uitspraak was echter niet bindend. Vervolgens is daarom de bestuursrechtelijke weg gevolgd. De Rechtbank Midden-Nederland gaf de vrouw in de betreffende zaak gelijk. De Rechtbank Amsterdam wees de aanspraak van een andere vrouw af. In beide zaken is daarop hoger beroep ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter voor het sociaal zekerheidsrecht in Nederland. Op 27 juli 2017 heeft de Centrale Raad een positieve uitspraak gedaan; het UWV moet als uitvoeringsinstantie binnen 16 weken met een compensatie voor de betrokken vrouwen komen.

Juridische hulp bij uw recht op compensatie

De hoogte van de compensaties is nog niet duidelijk. Dat hangt af van wat het UWV op grond van de uitspraak van de Centrale Raad moet uitvoeren. 

Wilt u juridische bijstand om uw compensatie voor de niet-ontvangen uitkering alsnog te ontvangen? Wij helpen u graag. Dat kan op declaratiebasis of u kunt de dekking van uw VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering hierop aanspreken.

Over de auteur

Jurist Cees de Wever | VvAA

Cees de Wever

Gaan!


Mijn expertises:

Sociale zekerheid

Arbeidsrecht

Ambtenarenrecht

Klacht- en tuchtrecht

Maatschapsgeschillen


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 12 18 90 76

contactformulier  Stuur uw bericht