Casus tandartsen: tuchtklacht over een slecht gebit

Mondhygiene en gebit in matige staat

Een patiënte is verhuisd en komt  nieuw in de praktijk bij een tandarts. Bij mondonderzoek constateert  de tandarts dat het met de mondhygiëne en het gebit zelf matig is gesteld. Vooral moeten een aantal vullingen worden gelegd én vervangen. De tandarts bespreekt dit met de patiënte. De kosten zijn voor haar een probleem. Zij heeft weinig te besteden en vraagt zich af of haar zorgverzekering alle kosten dekt. Als oplossing speekt de tandarts af om het gebit in fases te restaureren.

Tuchtklacht over slecht gebit

Na twee afspraken geeft een door de tandarts gelegde vulling in het weekend veel pijnklachten, waarmee de patiënte naar de tandarts gaat die het weekend dienst heeft. Deze constateert dat de vulling niet goed zit, restaureert deze, en merkt op dat het gebit in slechte toestand verkeert. Hij vindt dat daar gelijk wat mee moet worden gedaan en biedt aan patiënte die maandag nog verder te behandelen. Hij houdt haar voor dat veel langer wachten niet goed voor haar is. Patiënte gaat daarom akkoord met een afspraak diezelfde maandag. Nadat de tandarts alle restauraties heeft verricht laat zij zich uitschrijven bij haar vorige tandarts en geeft zij aan een tuchtklacht in te dienen over zijn handelen. Hij heeft haar immers onnodig lang met een slecht gebit laten rondlopen.

Wat nu?

Juristen van VvAA rechtsbijstand gespecialiseerd op het gebied van klacht- en tuchtrecht kunnen de tandarts die door zijn patiënt wordt aangesproken helpen. Preventief door hem te begeleiden en te adviseren met betrekking tot een gesprek met patiënte waarbij wordt gesproken over de onvrede van patiënte en mogelijke oplossingen die de tandarts patiënte kan bieden. Mocht patiënte dan toch besluiten een tuchtklacht in te dienen, dan kan de tandarts gedurende het hele proces worden begeleid door een van de juristen van VvAA rechtsbijstand gespecialiseerd op het gebied van klacht- en tuchtrecht. Zij stellen in goed overleg  met de tandarts een verweerschrift op, staan de tandarts bij tijdens een eventuele zitting en bereiden de tandarts daarop uitgebreid voor.

Tuchtklacht tandartsen KNMT | VvAA

Meer voor KNMT-leden

  • verzekeringen met voordeel
  • advies op maat
  • congres Praktijkorganisatie anno nu
  • casus tandartsen: tuchtklacht over een slecht gebit