Inloggen

Wat je als AIOS huisartsgeneeskunde moet weten over BIG-registratie en herregistratie

23 november 2018 - Je hebt het gefikst: na jaren van beproeving heb je je studie geneeskunde afgerond en mag je jezelf (basis)arts noemen. Van harte gefeliciteerd! Is huisarts het beroep van je dromen, dan is het nu tijd voor je specialisatie huisartsgeneeskunde. Voordat je start met deze opleiding is het zaak dat je je bij de juiste zorgregisters inschrijft. Nu nog niet belangrijk, maar weet alvast dat je na je opleiding moet zorgdragen voor (her)inschrijving bij deze registers. Alleen dán heb je het bewijs dat je bevoegd bent om je beroep uit te oefenen.

Als adviseur voor (startende) waarnemend huisartsen krijg ik veel vragen over de BIG-registratie en herregistratie. In deze blog lees je hoe het werkt, wanneer je actie moet ondernemen en waar je op moet letten. BIG kent straks geen geheimen meer voor je.

Je hebt je studie geneeskunde afgerond: 
BIG-registratie en inschrijven in RGS opleidingsregister

Na je studie geneeskunde dien je je zo snel mogelijk als basisarts in te schrijven in het BIG-register. In het BIG-register zijn beroepen in de individuele gezondheidszorg vastgelegd en ook regelt het register de bevoegdheid van zorgverleners. Wist je dat je jezelf pas na inschrijving officieel arts mag noemen en geneeskundige handelingen mag verrichten? Daarnaast is registratie in het BIG-register belangrijk om bijvoorbeeld een opleidingsplaats te bemachtigen voor je specialisatie.

Let goed op dat je tijdig je aanvraag tot inschrijving indient, omdat dit tot acht weken kan duren. Je aanvraag wordt overigens pas in behandeling genomen na betaling van de registratiekosten van € 85,-. Je inschrijving is vijf jaar geldig; daarna moet je overgaan tot herregistratie.

Je gaat beginnen met je huisartsopleiding: 
inschrijven in RGS opleidingsregister

Na je BIG-inschrijving kun je, als je bent aangenomen voor de huisartsopleiding, zelf de aanvraag indienen voor inschrijving in het opleidingsregister van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Deze commissie controleert periodiek of opleidingen, én de artsen die deze opleiding volgen, voldoen aan regels van het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Deze twee instanties zijn organen van de beroepsvereniging KNMG. Zij houden toezicht op de opleidingen en checken of een arts in opleiding tot specialist (AIOS) binnen deze opleiding voldoet aan de eisen om een wettelijke titel te mogen voeren en te behouden. Dat betekent dat je:

 • bent ingeschreven in het BIG-register als arts;
 • een opleidingsschema volgt dat overeenkomt met de eisen van het CGS;
 • je opleiding volgt op een locaties die zijn erkend door de RGS.

Tip: meld je op tijd voor de start van je opleiding aan. Wanneer je aanmelding te laat is, heeft dit gevolgen voor de startdatum van je opleiding. Dat kan tot een half jaar vertraging leiden. Als je dat koste wat kost wilt voorkomen, maak dan voor de zekerheid alvast een notitie in je agenda.


Je hebt je opleiding huisartsgeneeskunde afgerond: 
registreren als huisarts bij de RGS

Hoera! Je bent klaar met je opleiding en mag jezelf, na registratie bij de RGS, nu officieel huisarts noemen. Na afronding van je specialisatie ontvang je een voltooiingsverklaring van je opleidingsinstituut. Deze verklaring heeft de RGS nodig om het specialistendiploma te kunnen afgeven. Als je in het buitenland als huisarts gaat werken heb je dit diploma nodig. En als je je als huisarts wilt inschrijven in het register van de RGS, moet de RGS - als teken van afronding van de opleiding - jou het diploma hebben verstrekt. Als je de wettelijk beschermde specialistentitel wilt voeren – en wie wil dat niet na jarenlang zwoegen en studeren – is deze inschrijving als huisarts bij de RGS verplicht.
Er hangt wel een prijskaartje aan: je betaalt inclusief btw €521,81,- voor de registratie als huisarts. Je kunt dit als werknemer van de SBOH betalen van je persoonlijk budget. Is dat niet toereikend of al opgesoupeerd, dan adviseer ik altijd het privé te betalen en als aftrekpost op te voeren, nadat je bent gestart als ZZP-er. Wil je precies weten hoe dat werkt? Vraag het dan even aan je adviseur.

Tip: als je al je projecten en vakken hebt afgerond, kun je vaak al drie maanden vóór de einddatum van je specialisatie aan je opleidingsinstituut vragen een voltooiingsverklaring te sturen naar jou en de registratiecommissie van de RGS. Kun je ook achter deze actie een vinkje zetten.

Voorwaarden voor inschrijving in het specialistenregister
Inschrijven in het register van de RGS kan niet zomaar. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je staat al zonder voorwaarden ingeschreven als (basis)arts in het BIG-register;
 • je beschikt over een opleidingstitel als specialist of profielarts;
 • je bent niet (tijdelijk) geschorst door een rechterlijke uitspraak;
 • je hebt een aanvraag ingediend tot eerste registratie en betaald.

Koppeling RGS en BIG
De registers van BIG en RGS zijn gekoppeld. Je inschrijving als huisarts bij RGS genereert automatisch een melding naar het BIG-register. Ook daar sta je dan ingeschreven met jouw nieuw verworven specialistentitel. Hoef jijzelf niets meer aan te doen.

Je werkt als (waarnemend) huisarts: 
Herregistratie als huisarts bij de RGS

Om jouw welverdiende titel rechtsgeldig te mogen blijven voeren, dien je jezelf binnen vijf jaar na je eerste inschrijving bij de RGS te herregistreren. Je moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen. De gedachte daarachter is dat zo wordt gewaarborgd dat gespecialiseerde zorgverleners altijd voldoende deskundig zijn in hun vakgebied.

Als huisarts kun je je specialistenregistratie verlengen voor een periode van vijf jaar als je, vanaf de datum van eerste inschrijving tot de einddatum van je inschrijving, aan de volgende eisen hebt voldaan:

 • Werkzaamheden in de huisarts(dag)praktijk van zestien uur per week;
 • 250 uur avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-diensten)
 • 200 nascholingspunten waarvan 10 intercollegiale toetspunten die meetellen voor je externe kwaliteitsevaluatie
 • Het hebben afgesloten van de evaluatie individueel functioneren
 • Je dient zowel de diensten als de werkzaamheden in de dagpraktijk niet voor meer dan twee jaar aaneengesloten te onderbreken
Deze herregistratie kost € 452,24,-.

 
By the way: ben je van plan langdurig te gaan reizen? Dan kan dat gevolgen hebben voor je herregistratie. Vraag je adviseur naar alle details, zodat je zeker weet dat je je zaakjes goed voor elkaar hebt.

Zo toon je aan dat je aan de voorwaarden hebt voldaan
Door je gewerkte uren te laten aftekenen bij je opdrachtgever, toon je aan dat je aan de hierboven genoemde voorwaarden hebt voldaan. Je bent vrij om zelf te bepalen wanneer je je uren laat aftekenen. De ene waarnemer doet dit na elke factuur, de ander pas aan het einde van een waarneming. Ik adviseer zelf vaak om de uren jaarlijks te laten aftekenen. Maak het jezelf makkelijk en gebruik de verklaringen die de KNMG al heeft opgesteld. Je kunt ze downloaden op hun website.

Tip: stuur je verklaring met het verzoek tot aftekening van je uren samen met een mooie kerst/nieuwjaarswens + retourenvelop aan je (voormalige) opdrachtgever(s). Sla je drie vliegen in één klap: je kerstwensen kunnen wel eens een investering zijn voor een vervolgopdracht in de toekomst, je hebt aan je verplichtingen voldaan én je kunt de kosten van jouw sympathieke actie als aftrekpost opvoeren. Je bent ondernemer of je bent het niet.
Heb je nog vragen over je registratie en herregistratie, of over andere zaken die je moet weten als startende (waarnemend) huisarts: laat het me weten of benader een startersadviseur in jouw eigen regio via vvaa.nl/waarnemendhuisartsen. Download op onze website ook meteen de checklist over alles waar je aan moet denken als je gaat starten als waarnemer. Superhandig!
Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

Rizlane Ahabbad is startersadviseur bij VvAA. Zij begeleidt AIOS huisartsgeneeskunde die na hun specialisatie gaan waarnemen en al waarnemen.

E-mail:   rizlane.ahabbad@vvaa.nl
Tel.:        06 83 91 08 84