Inloggen

Actief bekendmaken BIG-nummer per 1 april verplicht

26 februari 2019 - Als gevolg van een wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief openbaar te maken.

Inhoud verplichting

Deze actieve openbaarmaking houdt in dat het BIG-nummer vermeld moet worden op alle plekken waar de BIG-geregistreerde zorgverlener beroepsmatig zijn of haar naam en beroep bekend maakt. In elk geval moet het BIG-nummer worden vermeld op websites en andere digitale media, briefpapier (en e-mailondertekening), facturen en op bordjes in wachtkamers van praktijken en ziekenhuizen waar de naam van de BIG-geregistreerde zorgverlener wordt vermeld. Wel geeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan dat voorbedrukte voorraden briefpapier eerst mogen worden opgemaakt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zal toezicht gaan houden op deze verplichting en kan zo nodig een bestuurlijke boete opleggen. 

Achtergrond van verplichting

De redenen voor deze aanpassing van de Wet BIG zijn als volgt:

  • Door de actieve openbaarmaking zal het voor patiënten makkelijker worden te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven.
  • De BIG-geregistreerde zorgverlener is sneller vindbaar en zo kan een eventuele verwarring – met een collega met dezelfde naam en beroep – worden voorkomen.1

Kritiek vanuit het veld

Door onder andere de korte termijn van invoering van de verplichting tot actieve openbaarmaking van het BIG-nummer door BIG-geregistreerden, hebben meerdere beroepsorganisaties hun kritiek geuit. Zo stellen de KNMG en de NVZ dat zij niet zijn gekend in de manier waarop de uitvoering van de wetswijziging zou worden geregeld, terwijl de minister dit in een brief aan de Tweede Kamer wel heeft toegezegd. Ook is de NVZ van mening dat het geen toegevoegde waarde heeft het BIG-nummer op te nemen in het elektronisch declaratieverkeer, omdat het BIG-nummer via AGB te achterhalen is. Daarnaast zijn zij met GGZ Nederland van mening dat de beoogde invoeringsdatum veel te snel is. Zij zullen gezamenlijk bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aandringen op aanpassingen en een uitstel bepleiten voor inwerkingtreding van de verplichting.2 

Brief namens (beroeps)organisaties aan minister van VWS

Intussen heeft de KNMG, mede namens de KNMT, KNOV, KNMP, KNGF, V&VN, ANT, FGzPt, NAPA, ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en namens OVAL, de brancheorganisatie van arbodiensten, een brief gestuurd aan de minister van VWS om te bewerkstelligen dat de AMvB wordt herzien en dat de inwerkingtreding van zowel de bepalingen in de Wet BIG over het bekendmaken van het BIG-nummer, als de bijbehorende AMvB, worden uitgesteld. 

Wordt ongetwijfeld vervolgd...

www.bigregister.nl/actueel/nieuws/2019/februari/6/big-nummer-bekend-maken
www.nvz-kennisnet.nl/nieuws/1517-verplicht-bekend-maken-big-nummer-vanaf-1-april ; www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/knmg-invoering-vermelding-big-nummer-op-korte-termijn-niet-mogelijk.htm


Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

Over de auteur

Advocaat Caroline van der Kolk-Heinsbroek | VvAA

Caroline van der Kolk-Heinsbroek

Advocaat


Mijn expertises:

Gezondheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht


Als je blijft doen wat je deed, blijf je krijgen wat je kreeg (Albert Einstein)


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 20 81 89 44

contactformulier  Stuur uw bericht