Inloggen

Bestuursrecht en corona

9 juni 2020 - Het team bestuursrecht van VvAA Rechtsbijstand (JAR) houdt de ontwikkelingen rond de coronacrisis scherp in de gaten. De coronacrisis heeft een enorme impact op ons dagelijks leven en op uw werk als zorgverlener.  

In het belang van de volksgezondheid zijn noodverordeningen en een intelligente lockdown noodzakelijk. De anderhalvemeterregel is niet meer uit ons leven weg te denken. Plotsklaps is een geheel nieuwe maatschappij ontstaan.  

Aangepaste procedures: Let op uw rechten!

Voor de organisatie van de rechtbanken en werkwijze van overheden is dit goed zichtbaar. Zittingen bij de rechtbanken vinden nu veelal digitaal (bijvoorbeeld via Skype) of telefonisch plaats. Hetzelfde geldt voor hoorzittingen bij gemeenten en ministeries. De besluitvorming door overheden vindt veel meer digitaal plaats. Bovendien gelden mogelijk afwijkende beslistermijnen ten gevolge van de coronacrisis. Het is daarom van belang dat er extra wordt gelet dat er een zorgvuldige procedure wordt gevoerd zodat uw rechten zijn geborgd.

Noodverordeningen en de anderhalve meter maatregel

De uitvoering van de noodverordeningen en de plicht om anderhalve meter afstand te houden roept veel vragen op. Zowel op de werkvloer in de zorg (en alle andere sectoren) en in de openbare ruimte. Daarnaast ontstaat vaak discussie over hoeveel mensen aanwezig mogen zijn bij een demonstratie. Vragen richten zich met name op de uitleg en reikwijdte van de noodverordeningen. Er bestaat behoefte aan duidelijkheid over de grondslag van het optreden door burgemeester en gemeenten. Met name ook over de sancties die zij bij handhaving kunnen opleggen. Inmiddels hebben er een aantal rechtbanken uitspraak gedaan in de zaken over de anderhalve meter maatregel. Elke situatie is maatwerk en het is van belang dat u tijdig advies vraagt.

Privacy en optreden gemeenten/GGD

Veel vragen richten zich ook op de organisatorische rol van gemeenten bij de bestrijding van de coronacrisis. Hoe gaan de gemeenten en GGD’s om met de informatie over met corona besmette personen? Wat gebeurt er met de gegevens van patiënten en wie mag daarover beschikken? Wat wordt van de hulpverleners in de zorg verwacht. Welke rol speelt de AVG? Ook op dit punt is het goed uw positie te kennen. 

Steunmaatregelen corona

Tot slot spelen het Rijk, de Ministeries en gemeenten een belangrijke rol bij steunmaatregelen voor ondernemers (waaronder zzp’ers) bij de uitvoering van steunmaatregelen zoals de NOW, Tozo, TOGS, TVL en TOFA. Wat indien uw verzoek wordt afgewezen? Let er op dat u tijdig op de juiste wijze bezwaar aantekent.

Wij helpen u graag

Hebt u ook vragen op het gebied van het bestuursrecht in relatie tot de coronacrisis? Weet dat er een gespecialiseerd team van ervaren bestuursrechtjuristen en een ervaren bestuursrechtadvocaat voor u klaarstaan. Wij helpen u graag! De collega’s van het Team Bestuursrecht staan u graag te woord.

Onno Wilkens (senior specialist), Martijn Smaling (senior specialist), Lisanne van Eersel (medior specialist) en Timo van Oosterhout (advocaat) 
Dossier COVID-19 | Coronavirus | VvAA

VvAA juridische helpdesk

Wilt u informatie, hebt u een juridische vraag, of wilt u direct advies? Wij helpen u graag.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email