Inloggen

Vereniging VvAA zoekt bestuurslid (fysiotherapeut)

Vereniging VvAA is op zoek naar een bestuurslid. Het aankomend bestuurslid is bij voorkeur werkzaam als fysiotherapeut. Daarnaast is bestuurs- en managementervaring gewenst. Van grote waarde zijn kennis van verhoudingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg en bekendheid met het functioneren van beroepsorganisaties voor (para)medici en daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen.

Affiniteit met verenigingen, verenigingsstructuren en collegiaal besturen zijn een pré. Voor een goede invulling van de functie is een actief en relevant netwerk in de gezondheidszorg onmisbaar. De bestuurstermijn is drie jaar, met de mogelijkheid om tweemaal met drie jaar te verlengen.

De tijdsbesteding bedraagt gemiddeld een dag per week, waarbij in elk geval eens per maand een bestuursvergadering plaatsvindt (dinsdagmiddag/avond). De overige tijd wordt flexibel ingezet. Bestuursleden ontvangen een passende vergoeding. Een uitgebreid profiel van deze vacature kunt u opvragen via bestuur@vvaa.nl.

Wij zien uw sollicitatie met CV graag uiterlijk op 20 maart 2022 tegemoet via bestuur@vvaa.nl.

Het bestuur van Vereniging VvAA bestaat uit negen zorgverleners die de brede achterban van VvAA-leden vertegenwoordigen. Gezamenlijk laten we onze stem horen met betrekking tot beroepsgroepoverstijgende onderwerpen zoals bezieling in de zorg, vrije artsenkeuze en vermindering van regeldruk/bureaucratie.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loes van der Linden, bestuurssecretaris Vereniging VvAA, via 06 22 22 12 91 of loes.vander.linden@vvaa.nl.