Inloggen

Beroepsrechtsbijstand: waarom zou u dat verzekeren?

7 november 2019 -  Hebt u een eigen praktijk of werkt u als ZZP’er? Dan is het handig als u juridische bijstand krijgt op de momenten dat u dat nodig hebt. Bijvoorbeeld als u geconfronteerd wordt met een klacht, of een geschil krijgt met een collega, buurman of werknemer.

Waarom een beroepsrechtsbijstandverzekering?

Eén van de belangrijkste redenen om een beroepsrechtsbijstandverzekering af te sluiten is de bijstand in een klacht- of tuchtzaak. Het tuchtrecht voor de gezondheidszorg, geregeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), is van toepassing op zorgverleners die BIG-geregistreerd zijn. Het doel van het tuchtrecht is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg.

Als u als zorgverlener geconfronteerd wordt met een (tucht)klacht is dit over het algemeen een ingrijpende gebeurtenis. Uw functioneren wordt daarmee ter discussie gesteld. Een rechtsbijstandsverzekeraar helpt u dit intensieve traject te doorlopen en biedt u de benodigde bijstand.

Beroepsaansprakelijkheid versus beroepsrechtsbijstand

‘Heb ik een beroepsrechtsbijstandverzekering nodig als ik ook al verzekerd ben voor beroepsaansprakelijkheid?’ Dit is een vraag die ons vaak gesteld wordt. Hoewel klachten en claims hand in hand kunnen gaan, zijn het toch echt twee verschillende dingen. Tegen claims bent u verzekerd met uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een patiënt kan u aansprakelijk stellen voor schade die hij lijdt als gevolg van een door u gemaakte fout. Als u verzekerd bent voor beroepsaansprakelijkheid pakt uw verzekeraar deze zaak verder voor u op en beoordeelt of zij de aansprakelijkheid erkent en overgaat tot vergoeding van de door patiënt geleden schade. Maar waar hebt u de rechtsbijstandverzekering dan voor nodig?

Los van een claim, kan ook een klacht tegen u worden ingediend. Dit kan gebeuren als een patiënt niet tevreden is over een behandeling. Klachten kunnen uitlopen in een tuchtzaak en kunnen daardoor aanzienlijk invloed hebben op u en uw carrière. Een beroepsrechtsbijstandsverzekering helpt u hierbij, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet. U kunt uiteraard voor eigen rekening een advocaat inschakelen als u niet verzekerd bent, maar de kosten van een procedure lopen al snel hoog op.

Als u verzekerd bent voor beroepsrechtsbijstand, helpen onze juristen u al in het allereerste stadium: bij een dreigende klacht. Al bij de eerste uiting van onvrede door een patiënt kunt u bij ons terecht voor advies. Veelal kan verdere escalatie zo voorkomen worden.

Hoe zit het ook alweer met de Wkkgz?

Sinds de invoering van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) heeft een ontevreden patiënt meer mogelijkheden om een klacht te uiten. Dit kan bij een geschilleninstantie, tuchtrechter of bij u als zorgaanbieder. Welke weg uw patiënt ook kiest, een klacht heeft altijd impact. Veel klachten worden ingediend bij een geschilleninstantie die, net als de tuchtrechter, een klacht kan beoordelen.

Een klacht en een claim lopen met de komst van Wkkgz sneller in elkaar over als de patiënt ontevreden is en misschien ook nog een vergoeding eist wegens geleden schade. Voor ondersteuning van A tot Z in dit traject hebt u beide verzekeringen nodig; zowel beroepsaansprakelijkheid (claim) als beroepsrechtsbijstand (klacht).

Als beide verzekeringen bij VvAA lopen, dan kunnen we onze juridische expertise bundelen. De kans op een vroegtijdige oplossing is hierdoor groter, waardoor procedures bij de Geschilleninstantie of het Tuchtcollege hopelijk voorkomen kunnen worden.

Wat doet de beroepsrechtsbijstandsverzekering van VvAA nog meer?

Naast bijstand in klacht- en tuchtzaken bieden wij vanuit de beroepsrechtsbijstandverzekering ook hulp en juridische ondersteuning in onder meer de volgende situaties:

 • Als u als getuige wordt opgeroepen door bijvoorbeeld de IGJ
 • Bij stalking door een patiënt(e)
 • Bij een geschil over een praktijkruimte of verbouwing van uw praktijkpand
 • Bij samenwerkingsgeschillen (mits de optionele dekking daarvoor is meeverzekerd)
 • Bij een geschil met een leverancier over instrumentarium
 • Bij een geschil met een zorgverzekeraar (materiële en formele controle)
 • Bij een geschil met een opdrachtgever waar u als zelfstandig zorgprofessional werkzaamheden voor verricht
 • Bij een geschil met een opdrachtgever waar u als zelfstandig zorgprofessional werkzaamheden voor verricht
 • Bij een geschil met een werknemer (mits de optionele dekking daarvoor is meeverzekerd)
 • Bij het beëindigen van uw praktijk hebt u dekking voor bepaalde zaken die tijdens het beroepsleven gebeurd zijn, wanneer u in elk geval bij ons verzekerd blijft voor particuliere rechtsbijstand. We noemen dit uitloopdekking.
 • Bij het inzetten van mediation

Twijfelt u over de beste verzekering voor uw situatie? Neem gerust contact met ons op.
Wij zijn volledig gespecialiseerd in beroepsrechtsbijstand én aansprakelijkheid voor zorgverleners. Bel 030-2474789 voor een vrijblijvend gesprek.
Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email
Rechtsbijstandverzekering beroep | VvAA

Rechtsbijstand­verzekering beroep

Met de beroeps­rechtsbijstand­verzekering bent u als zelfstandig zorgverlener verzekerd van ondersteuning door juristen en advocaten die volledig op de hoogte zijn van uw praktijk.


Relevante artikelen voor u

Cyberverzekering  De AVG: wat 'moet' u er als werkgever mee?
Lees meer ▹

 Oeps, een aanrijding! Wat nu? Er staat een hacker op de stoep
Lees meer ▹

  6 tips om acquisitiefraude te voorkomen
Lees meer ▹