Op de barricade voor de vrije artsenkeuze

Met brieven aan Tweede Kamerleden, een petitie, een Facebook-pagina en ruime aandacht in diverse landelijke media en zorgmedia hebben wij nog voor het zomerreces van het parlement in 2014 het tot dan toe tamelijk geruisloos behandelde onderwerp van vrije artsenkeuze op de agenda gezet. Het eerste deel van de campagne leverde een petitie op met ruim 110.000 steunbetuigingen, die oktober 2014 is overhandigd aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer.

​In de loop van het jaar 2014 hebben we onze krachten gebundeld met een groeiend aantal maatschappelijke en patiëntenorganisaties, dat onze zorgen deelde over de voorgenomen wetswijziging. Met wederom een landelijke advertentiecampagne, samen met de Consumentenbond, Abvakabo FNV en patiëntenorganisatie Ieder(in), brieven aan en gesprekken met Eerste Kamerleden, nogmaals de petitie (die toen inmiddels 160.000 aanhangers telde) en het aanbieden van een manifest aan de Eerste Kamer – getekend door meer dan 70 organisaties in en rond de Nederlandse gezondheidszorg – heeft deze groep de (publieke) discussie verder richting kunnen geven. Juist door zijn omvang. Dit heeft er uiteindelijk mede aan bijgedragen dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel in december 2014 heeft verworpen. We mogen vaststellen dat de kracht van dit initiatief uiteindelijk het gevolg was van een ongekende samenwerking tussen vele tienduizenden individuele zorgverleners, zorginstellingen, patiënten en (beroeps)organisaties met een grote passie voor de duurzame kwaliteit van de gezondheidszorg.

We blijven de ontwikkelingen nauwkeurig volgen

Bij nadere lezing van het nieuwe ‘Zorgplan’ van de minister eerder in 2015 ontstond evenwel de indruk dat er via een andere route toch wordt aangekoerst op hetzelfde doel. VvAA zal – zoveel mogelijk samen met de belangenorganisaties van de verschillende groepen zorgverleners en zorginstellingen – nauwkeurig volgen welke feitelijke maatregelen minister Schippers doorvoert.

Vrije artsenkeuze

Meer lezen: