De rol van VvAA bij beroepsgroepoverstijgende thema's

Als ledenorganisatie heeft VvAA zich in 2014 een paar maal duidelijk uitgesproken in het belang van de leden, van de Nederlandse gezondheidszorg en daarmee van onszelf. Eerder dit jaar hielden we een onderzoek onder ruim 6000 leden (respons was ruim 2000) naar onze veranderende rol in het op de agenda zetten van beroepsgroepoverstijgende thema’s. Op deze pagina ziet u hiervan de resultaten.

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat u zeer goed op de hoogte bent van de rol die VvAA heeft gespeeld bij ‘Artikel 13/Vrije Artsenkeuze’ (92%), het agenderen van het thema ‘Ziel in de zorg’ (67%) en het bespreekbaar maken van ‘De toenemende macht van zorgverzekeraars’ (86%). U vindt het ook belangrijk dat VvAA dit soort activiteiten ontplooit (85%), dit soort activiteiten als ledenorganisatie blijft ontplooien (88%) en bij dit soort onderwerpen de samenwerking met de beroepsorganisaties zoekt (89%).

Levensloop tabel 1
Levensloop tabel 3
Levensloop tabel 4
Levensloop tabel 2

VvAA-beschouwing van het aangepaste zorgplan

Contact met VvAA

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.