Inloggen

Verzeker u tegen klachten én claims

VvAA Beroepsaansprakelijkheid en Rechtsbijstand

Veel zelfstandige zorgverleners kennen het verschil tussen een klacht en claim niet goed en sluiten daardoor alleen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Hierdoor zijn ze alleen verzekerd tegen claims. Maar het is belangrijk dat u ook goed verzekerd bent tegen klachten.

Beroepsrechtsbijstandverzekering beschermt u bij klachten
U verzekert zich tegen (tucht)klachten met een beroepsrechtsbijstandverzekering. Als er een (tucht)klacht tegen u wordt ingediend, staat een jurist van VvAA u bij. Dit wordt gedekt vanuit uw rechtsbijstandverzekering. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u bij claims
U verzekert zich tegen claims met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij een claim wordt u bijgestaan door de gespecialiseerde schadebehandelaren van VvAA. Zij helpen u bij het voeren van verweer. Als aan de voorwaarden is voldaan, betaalt VvAA daarnaast ook het geclaimde schadebedrag. Zowel het verweer als de schadebetaling vallen onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Verzeker u van deskundige hulp
VvAA helpt u graag om klachten en claims te voorkomen. Loopt het toch mis, dan kunt u op ons rekenen. Wij zijn de enige partij die uitsluitend voor de zorgsector werkt. Wij kennen uw werkveld door en door en kennen de impact van klachten en claims op zorgverleners. Onze eigen experts staan u bij, deskundig én empathisch. Daar kunt u op vertrouwen.

Wat is het verschil tussen een klacht en een claim?

  • Een klacht betreft de ontevredenheid of boosheid van de patiënt over het handelen van de zorgverlener.
  • Een claim gaat over een financiële schadevergoeding voor iets dat is misgegaan. 
  • Een patiënt kan ook een klacht én een claim indienen. Dan gaat de klacht vaak vooraf aan de claim.