Inloggen

Verzeker u tegen klachten én claims

VvAA Beroepsaansprakelijkheid en Rechtsbijstand

Veel zelfstandige zorgverleners kennen het verschil tussen een klacht en claim niet goed en sluiten daardoor alleen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Hierdoor zijn ze alleen verzekerd tegen claims. Maar het is belangrijk dat u ook goed verzekerd bent tegen klachten.

Beroepsrechtsbijstandverzekering beschermt u bij klachten
Met een beroepsrechtsbijstandverzekering verzekert u zich van juridische bijstand bij klachten en tuchtzaken, waaronder Wkkgz-klachten. Als er een (tucht)klacht tegen u wordt ingediend, dan staat een gespecialiseerde jurist van VvAA u bij. Ook wanneer u het vermoeden heeft dat een patiënt ontevreden is en wellicht een klacht gaat indienen en u daarover graag advies wilt en onze hulp nodig hebt, staan wij u bij.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u bij claims
Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen claims waarbij uw patiënt om een schadevergoeding vraagt. Wanneer u een aansprakelijkheidsverzekering heeft voor uw beroep behandelen onze schadebehandelaren een eventuele claim en voeren ook het verweer voor u. Als er inderdaad sprake is van een fout waarvoor u aansprakelijk bent en waardoor de schade van de patiënt is ontstaan, dan betalen wij deze schade.

Verzeker u van deskundige hulp
VvAA helpt u graag om klachten en claims te voorkomen. Loopt het toch mis, dan kunt u op ons rekenen. Wij zijn de enige partij die uitsluitend voor de zorgsector werkt. Wij kennen uw werkveld door en door en kennen de impact van klachten en claims op zorgverleners. Onze eigen experts staan u bij, deskundig én empathisch. Daar kunt u op vertrouwen.

Wat is het verschil tussen een klacht en een claim?

  • Een klacht betreft de ontevredenheid of boosheid van de patiënt over het handelen van de zorgverlener.
  • Een claim gaat over een financiële schadevergoeding voor iets dat is misgegaan. 
  • Een patiënt kan ook een klacht én een claim indienen. Dan gaat de klacht vaak vooraf aan de claim.