Inloggen

Verzeker u tegen klachten én claims

Beroeps­aansprakelijk­heid­verzekering en beroeps­rechts­bijstand­verzekering

Waarom is de combinatie zo belangrijk?

Veel zelfstandige zorgverleners weten niet het verschil tussen een klacht en een claim. Heeft u bijvoorbeeld alleen een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering afgesloten? U bent dan alleen verzekerd tegen claims. Niet voor juridische hulp bij klachten.

Verschil tussen klacht en claim

Een klacht gaat over de ontevredenheid of boosheid van de patiënt over uw handelen als zorgverlener. Bij een claim gaat het over een financiële schadevergoeding voor iets dat is misgegaan. Een patiënt kan ook een klacht én een claim indienen. De klacht gaat dan vaak vooraf aan de claim.
Bescherm uzelf bij klachten

Met een beroeps­rechts­bijstand­verzekering verzekert u zich van juridische bijstand bij klachten en tucht­zaken, waaronder Wkkgz-klachten. Wordt er een (tucht)klacht tegen u ingediend, dan staat een gespecialiseerde jurist van VvAA u bij. Wij helpen en adviseren u ook als u het vermoeden heeft dat een patiënt ontevreden is en wellicht een klacht gaat indienen.

Bescherm uzelf bij claims

Met een beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering verzekert u zich tegen claims als uw patiënt om een schade­vergoeding vraagt. Onze schade­behandelaren behandelen de ingediende claim en voeren het verweer voor u. Vervolgens betalen wij de schade als blijkt dat u aansprakelijk bent voor de medische fout waaruit de schade van de patiënt is ontstaan.

Verzekerd van deskundige hulp

We helpen u om klachten en claims zoveel mogelijk te voorkomen. Loopt het toch mis, dan kunt u op ons rekenen. Wij zijn de enige partij die uitsluitend voor de zorgsector werkt, kennen uw werkveld grondig en snappen dus de impact die een klacht of claim op u kan hebben. Daarom staan onze eigen experts u deskundig én empathisch bij. U kunt daarop vertrouwen.