Bent u klaar voor de nieuwe Arbowet?

Op 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). VvAA zet de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

Medewerkers, werkgevers, preventiemedewerkers en de bedrijfsarts worden meer betrokken bij het arbobeleid. En er komt meer aandacht voor preventie en duurzame inzetbaarheid.

1. Verplichte overeenkomst tussen werkgevers en arbodienstverleners

Vanaf 1 juli 2017 is het verplicht om een basiscontract af te sluiten met uw arbodienst/bedrijfsarts. Hierin staat beschreven hoe de arbodienstverlener de verplichte taken voor u uitvoert en welke afspraken u hierover maakt. Bijvoorbeeld:

  1. Toegang tot de bedrijfsarts: in het basiscontract moet geformuleerd staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts is geregeld (bijvoorbeeld via een spreekuur);
  2. Bezoek van de werkplek: de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen  bezoeken;
  3. Second opinion: de werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts als hij twijfelt aan een gegeven advies. Dit maakt het handelen van de professional transparant en toetsbaar;
  4. Advisering over preventie: de advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het contract staan.
Maakt u gebruik van arbodienstverlening door Richting of een andere gecertificeerde arbodienst? Dan ontvangt u een addendum bij uw lopende arbocontract met alle nieuwe wettelijke verplichtingen en hoeft u verder niets te doen. Hebt u zelf arbodienstverlening geregeld, dán moet u zelf afspraken maken met de door u gecontracteerde deskundigen.

2. Meer preventie

In de nieuwe Arbowet is meer aandacht voor preventie. Medewerkers mogen op eigen initiatief de bedrijfsarts bezoeken, ook als zij (nog) niet ziek zijn. Verder wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt. De preventiemedewerker mag onder meer overleggen met de bedrijfsarts.

Meer weten?
Bekijk de wijzigingen op het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid of download de factsheet ‘Basiscontract, zo geregeld’.Gerelateerde artikelen:

  • Recht op privacy bij ziekmelding
  • Help, ons langdurig verzuim stijgt
  • Advies van onze verzuimexpert: Ben je echt ziek?