Inloggen

Nieuwe zzp-modelovereenkomsten voor paramedici, dierenartsen en mondhygiënisten

Belastingdienst keurt modelovereenkomsten van VvAA en beroepsorganisaties goed

24 maart 2022 - Zzp’ers kunnen op basis van nieuwe modelovereenkomsten blijven werken als zelfstandige. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen af te dragen. Onlangs keurde de Belastingdienst de overeenkomsten voor dierenartsen, paramedici en mondhygiënisten van VvAA en de beroepsorganisaties goed. Wat zijn verschillen met de vorige overeenkomsten?

De geldigheidstermijn van de oorspronkelijke modelovereenkomsten uit 2016 voor dierenartsen, paramedici en mondhygiënisten is inmiddels verlopen. En over een eventuele invoering van een webmodule moet het huidige kabinet zich nog buigen. Die webmodule zou de modelovereenkomsten mogelijk vervangen of aanvullen, maar is volgens VvAA niet passend voor de zorg. Daarom zijn we verheugd dat de Belastingdienst onze nieuwe modelovereenkomsten voor de paramedische, veterinaire en mondzorgpraktijk heeft goedgekeurd voor een nieuwe periode van vijf jaar. Werken met (en conform!) deze nieuwe modellen betekent dus weer werken ‘buiten dienstbetrekking’.

Beschikbaarheid overeenkomsten
De overeenkomsten zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de betreffende beroepsorganisaties. Dat waren voor de fysiotherapeuten KNGF en andere paramedici EN, NVD, NVH, NVLF, OVN en VvoCM. Voor de dierenartsen KNMvD en voor de mondhygiënisten NVM.

Voor alle drie zijn twee varianten opgesteld.
Het gaat om de:
  • overeenkomst van praktijkwaarneming, voor tijdelijke vervanging;
  • overeenkomst van praktijkmedewerking, voor tijdelijk extra capaciteit in de praktijk.
De overeenkomsten voor beroepsgroepen zijn terug te vinden op deze webpagina van de Belastingdienst, onder het kopje ‘Gezondheids- en welzijnszorg’. Figuur ‘Werkvormen’ toont hoe beide zzp-vormen zich verhouden tot het totaal van mogelijke vormen van beroepsuitoefening.
Werkvorm

Wanneer nieuwe modellen gebruiken?

De nieuwe overeenkomsten lijken sterk op hun voorgangers. Het belangrijkste verschil is een verdere beperking van de mogelijkheden van de zzp’er om cliënten of personeel van de (voormalige) opdrachtgever te werven. Daarnaast wordt bij de paramedici en mondhygiënisten ook van de zzp’er verlangd dat hij zich aan de nieuwe Wet toelating zorgaanbieders (Wtza) houdt. Deze wetgeving is niet relevant voor de dierenartsen.

Ons advies is nieuwe samenwerkingen vast te leggen op basis van de nieuwe overeenkomsten. Deze hebben immers het ‘stempel van de Belastingdienst’. Bij lopende samenwerkingen, zeker in geval van een beperkte resterende looptijd, is het niet strikt noodzakelijk een nieuwe overeenkomst te sluiten. Al geeft dit uiteraard wel meer zekerheid.

Minicollege en meer informatie

Recent VvAA-onderzoek wijst op beperkte kennis van praktijkhoudende zorgverleners over het zzp-thema. Alles weten over het werken met of als een zzp’er? Bekijk het online VvAA-minicollege en meer via vvaa.nl/zzp.
minicolleges