Inloggen

Behandeling minderjarigen: toestemming ouders

Wijs met de KNMG-wegwijzer

Uw minderjarige patiënt komt met één ouder op het spreekuur. De ouders liggen in een (vecht-)scheiding of zijn al gescheiden; u wilt de patiënt verwijzen naar een collega. Wat te doen? Onlangs boog het Tuchtcollege zich weer over een dergelijke casus.

Toestemming voor andere specialist

De aangeklaagde arts in kwestie is de huisarts van een op dat moment vijftienjarig kind. Het kind heeft het hoofdverblijf bij haar vader (klager) die samen met de moeder het ouderlijk gezag heeft. De huisarts nam op enig moment telefonisch contact op met de klager om toestemming te vragen voor een verwijzing naar een kinderpsycholoog, dat onder andere het kind uitkoos.

De vader weigerde uiteindelijk schriftelijk de toestemming en vroeg om een blanco verwijzing, zodat hij zelf een specialist kon uitzoeken. Hierop probeerde de huisarts telefonisch contact te krijgen met de klager, wat niet meer lukte. Wel nam de huisarts telefonisch contact op met het kind.


Onprofessioneel?

Uiteindelijk heeft de huisarts in een schriftelijke reactie aan de klager geprobeerd uit te leggen dat het voorstel van hem niet de gebruikelijke manier van verwijzen is. De huisarts maakte uiteindelijk wel alsnog een blanco verwijzing ten behoeve van het kind. Vader klaagt onder andere over het feit dat de huisarts zich onprofessioneel zou hebben opgesteld en zich onnodig in de strijd tussen klager en zijn kind en de moeder zou hebben gemengd.


KNMG-wegwijzer

Het Regionaal Tuchtcollege verwijst in de beslissing naar de 'KNMG Wegwijzer Dubbele toestemming gezagdragende ouders voor behandeling van minderjarige kinderen'. Recent is deze wegwijzer (uit 2011) vervangen door de 'KNMG-Wegwijzer Toestemming en informatie bij behandeling minderjarigen'.

De nieuwe Wegwijzer bevat een praktische uitwerking van de wettelijke regels over toestemming en informatie bij de behandeling van minderjarige kinderen. Ook geeft de nieuwe Wegwijzer voorbeelden van verschillende veelvoorkomende situaties en beschrijft het de uitleg die in de (tucht)rechtspraak aan deze regels wordt gegeven.


Toestemming kind

In de casus van de huisarts oordeelde het Tuchtcollege dat er juist was gehandeld. Hoofdregel in een situatie waarbij de minderjarige twaalf jaar maar nog geen zestien jaar oud is, is dat naast de toestemming van de gezagdrager(s) ook de toestemming van het kind zelf nodig is.

Op het moment dat de huisarts het kind wilde verwijzen, kwam het kind samen met de moeder op het spreekuur. Klager had in de procedure aangegeven dat hij het niet correct vond dat er toen aan hem voorbij was gegaan. Dit kan de huisarts echter niet worden aangerekend. Volgens de richtlijn mag de arts als het kind op het spreekuur wordt vergezeld door één gezagdragende ouder, ervanuit gaan dat deze ouder mede namens de andere gezagdragende ouder spreekt, ook als er sprake is van een echtscheiding.


Conflict ouders hoort niet thuis in de spreekkamer

Alleen als de arts aanwijzingen heeft dat de niet-aanwezige ouder een andere mening over de behandeling heeft, dient de arts contact op te nemen met de andere ouder om ook daar toestemming te vragen. Dit laatste heeft de huisarts in kwestie gedaan.

Soms kan de thuissituatie van een kind een lastige situatie opleveren in de spreekkamer. In het geval van gescheiden ouders is het van belang na te gaan wie het gezag heeft. Heeft het kind twee gezagdragende ouders, maar verschijnt het kind met één ouder op het spreekuur, dan mag u ervan uitgaan dat de andere ouder toestemming heeft gegeven voor de behandeling van het kind.

Dit geldt niet als er sprake is van een ingrijpende, medisch niet-noodzakelijke of medisch ongebruikelijke behandeling of als u aanwijzingen hebt dat de niet-aanwezige ouder een andere mening heeft over de (voorgenomen) behandeling.

Ouders die gezamenlijk gezag hebben, moeten met elkaar overleggen, ook als ze gescheiden zijn. Lukt dit niet? Dan moeten zij in beginsel zelf contact opnemen met u als arts, over een eventuele weigering.

Alleen dan ligt een eventueel conflict tussen ouders daar waar het hoort: bij de ouders zelf en niet bij u in de spreekkamer.
Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email
Jurist Esmee van der Linde | VvAA

Esmée van der Linde

Persoonlijke aandacht en een praktische instelling voor het beste resultaat


Mijn expertises: 

Klacht- en tuchtrecht

Gezondheidsrecht

Samenwerkingsgeschillen

Conflicten met zorgverzekeraars


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 26 37 02 02

contactformulier  Stuur uw bericht

Meer informatie

Wilt u advies of antwoord op uw vraag? Neemt u contact op met de Juridische Helpdesk, bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur. Wij helpen u graag.