Inloggen

AVG en zorgwetgeving, een gelukkig huwelijk?

2 december 2021 – Veel (mond)zorgverleners vragen zich af hoe de privacywetgeving zich verhoudt tot de diverse onderdelen van de Nederlandse zorgwetgeving. In Dental Tribune schijnen VvAA-adviseurs Annemarie Smilde en Erik van Dam hun licht hierop.

Bij inwerkingtreding van de AVG focusten zorgaanbieders zich met name op het praktisch op orde brengen van de praktijk op privacygebied. Nu ligt de nadruk meer op situaties waarbij zorgverleners in hun dagelijkse praktijk te maken krijgen met verwante bepalingen uit de specifieke zorgwetten. Soms schuurt het of lijkt het te bijten met de privacyregels. Hoe kunt u daarmee het beste omgaan? In het artikel in Dental Tribune komen de volgende situaties aan bod:

  1. Het delen van informatie met andere zorgverleners
  2. Het corrigeren van de verslaglegging op verzoek van een patiënt
  3. Inzage geven in het dossier, niet voor patiëntzorg
De conclusie is dat privacy- en specifieke zorgwetgeving best kunnen ‘samenleven’, maar net als ieder huwelijk aandacht nodig hebben. Ongelukkig hoeft het daarmee niet te zijn.

Artikel Dental Tribune
Meer lezen over de samenloop tussen privacy- en zorgwetgeving? Bekijk het artikel (pdf) uit het decembernummer van Dental Tribune.

Meer informatie

In het artikel komen ook enige tips voorbij voor ondersteuning:


  • ‘Grip op zorgwetgeving in vier minuten’: het online minicollege voor een eerste overzicht van de zorgwetgeving. Klik erop om de video te bekijken.

  • AVG-module van de VvAA Wijzer: het online portaal dat stapsgewijs aangeeft in hoeverre u als (mond)zorgverlener voldoet aan de wettelijke vereisten.


Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de Juridische helpdesk, bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur via onderstaand nummer.