Inloggen

Spelregels WhatsApp in de zorg

Voor veel artsen is het gebruik van WhatsApp in de zorg niet meer weg te denken. Wat zijn de spelregels?

Waarvoor gebruiken artsen WhatsApp?

WhatsApp is met name onder medisch specialisten populair voor:
  • het uitwisselen van foto’s van verwondingen of aandoeningen
  • overleg met collega’s; het vragen van hulp bij diagnoses of second opinions

  • In noodsituaties kan het gebruik van WhatsApp zelfs levens redden.

Risico’s

Aan het gebruik van WhatsApp zijn privacy- en beveiligingsrisico’s verbonden. Zeker nu de privacy- en beveiligingsproblemen van Facebook, eigenaar van WhatsApp, bekend zijn: in het verleden belandde privacygevoelige informatie regelmatig op straat. Het verzenden van foto’s is bijvoorbeeld niet extra beveiligd. Hierdoor kunnen foto’s van patiënten in de privécollectie van de gebruiker terechtkomen en automatisch geüpload worden in een ‘cloud’-service. Daarnaast kunnen foto’s toegankelijk zijn voor andere geïnstalleerde apps.

De regelgeving

Vaststaat dat op dit moment de privacy van patiëntgegevens onvoldoende gewaarborgd is bij het gebruik van WhatsApp. Daarom is het belangrijk dat artsen zich bewust zijn van de risico’s van privacyschending. Foto’s, diagnoses en andere patiëntgegevens vallen immers onder het beroepsgeheim en de privacyregelgeving. Worden de regels omtrent privacy en vertrouwelijkheid niet in acht genomen? Dan bestaat het risico op een tuchtrechtelijke klacht, een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens of een civiele schadeclaim.

Richtlijn voor zorgvuldig gebruik van Whatsapp

Het advies van de KNMG is WhatsApp alléén te gebruiken voor het versturen van patiëntinformatie wanneer dit de zorg voor de patiënt aantoonbaar ten goede komt én geen tot de persoon herleidbare gegevens uit te wisselen via de app. De KNMG raadt aan foto’s zowel bij de verzender als de ontvanger te wissen. Blijken de gegevens wel tot een patiënt te herleiden, dan is het veiliger om andere communicatiemiddelen te gebruiken, bijvoorbeeld beveiligde e-mail. Het is aan het veld dit advies uit te werken in richtlijnen. Veel ziekenhuizen hebben wel richtlijnen voor het gebruik van sociale media, maar meestal niet specifiek voor WhatsApp.

Tot er concrete richtlijnen bestaan, geldt: 'het mag, mits…' Zo stelt de KNMG: 'Alléén gebruiken als gegevens echt niet tot een patiënt herleidbaar zijn. In andere gevallen is het veiliger om andere communicatiemiddelen te gebruiken, zoals beveiligde e-mail. Verder hebben veel ziekenhuizen gedragscodes rondom het gebruik van social media.' 

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

Meer weten? 

Een vraag over dit onderwerp? De Juridische Helpdesk helpt u graag verder: