Inloggen

Algemene ledenvergadering VvAA 2020

1 mei 2020 - Als gevolg van COVID-19-maatregelen mogen er tot 1 september a.s. geen fysieke bijeenkomsten plaatsvinden. Het VvAA-bestuur heeft daarom besloten de ALV, die op 23 juni a.s. zou plaatsvinden, uit te stellen naar dinsdag 6 oktober 2020. Dit is toegestaan vanwege de door de Eerste Kamer mogelijk gemaakte noodwet om ledenvergaderingen te verplaatsen. 

Het bestuur vindt de ALV met een representatieve afvaardiging van de leden een belangrijke samenkomst, omdat het de mogelijkheid biedt persoonlijk met elkaar in gesprek te gaan. Het luisteren naar de diversiteit van meningen is voor het bestuur essentieel, omdat dit VvAA ten goede komt.

Het bestuur onderschrijft het belang en de waarde die leden hechten aan de manier waarop VvAA de afgelopen jaren voor zorgverleners cruciale thema’s heeft geagendeerd. Dat maakt deel uit van het bestaansrecht van VvAA.

De agenda van de ALV kunt u lezen in het septembernummer van Arts en Auto en op vvaa.nl. 
ALV 2018