Huisartsen komen met alternatief voor contract zorgverzekeraars

10 juli 2015 - Huisartsen presenteren een alternatief voor de contracten van zorgverzekeraars. Ze doen de verzekeraars een aanbod van zorg die zij kunnen leveren, wat de basis vormt voor onderhandelingen met zorgverzekeraars. Dit eigen huisartsgeneeskundig zorgaanbod is het eerste zorgaanbod geschreven voor en door huisartsen.  


Klik voor update op Stand van zaken 2 november 2015


Eigen Zorgaanbod

Het eigen zorgaanbod is ontwikkeld voor en door huisartsen en sluit aan op de afspraken die afgelopen maandag naar aanleiding van de acties van HetRoerMoetOm zijn gepresenteerd. Deze afspraken gaan over gelijkwaardigheid bij contractonderhandelingen tussen huisartsen en zorgverzekeraars en over vertrouwen in de deskundigheid van professionals. Ze bieden ruimte om op een andere manier met de zorgverzekeraar in gesprek te gaan. Dit eigen zorgaanbod is het eerste concrete initiatief dat past binnen die recente afspraken. 

Individuele huisartsen kunnen het zorgaanbod zelf in- en aanvullen en aan hun zorgverzekeraar aanbieden. Dat kan ook gezamenlijk met andere huisartsen, volgens de regels van de Mededingingswet. Sinds vorige week geeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) huisartsen namelijk meer ruimte voor gezamenlijke onderhandeling met zorgverzekeraars zonder het directe risico van hoge boetes. Ook kunnen praktijkhouders zich aansluiten bij de nieuwe Coöperatie Praktijkhoudende Huisartsen, die namens deelnemende huisartsen met zorgverzekeraars gaat onderhandelen.  

Beter voor de huisarts en voor de patiënt

Overeenkomsten die gesloten worden op basis van het zorgaanbod vormen een grote stap voorwaarts voor de huisarts - en zeker ook voor de patiënt. Zijn zorgverleners en zorgverzekeraars het met elkaar eens? Dan wordt de patiënt minder snel doorgestuurd naar het ziekenhuis. Behandeling door de eigen huisarts is prettiger voor de patiënt en daarbij veel goedkoper. Bovendien hoeft de patiënt dan geen aanspraak op zijn Eigen Risico te doen, zoals wel het geval is bij zorg die in het ziekenhuis wordt geleverd. Ook komt het de kwaliteit van zorg ten goede als de huisarts - wanneer nodig - meer tijd krijgt voor intensievere gespreksconsulten.

Wat houdt het Modulaire Huisartsgeneeskundige Zorgaanbod in grote lijnen in?

 • Contractering vindt plaats op grond van gelijkwaardigheid van twee partijen waarbij eenzijdig opgelegde contracten dus tot het verleden behoren.
 • Er wordt voldoende ruimte gerealiseerd voor patiëntcontact op basis van tijdsgerelateerde tarieven (consulten/visites). Zorgverzekeraar en praktijkhouder vragen dit aan bij NZa.
 • De huisarts bepaalt zelf de mate van beschikbaarheid voor ANW-diensten (Avond, Nacht en Weekenddiensten).
 • De huisarts heeft in het belang van de patiënt, professionele vrijheid bij voorschrijven en verwijzen, dus vrij van perverse financiële prikkels.
 • De zorgverzekeraar draagt de verantwoordelijkheid voor informatieverstrekking aan patiënt inzake zorgkosten, polisvoorwaarden e.d.
 • Materiële Controle dient te voldoen aan alle wettelijke eisen van zorgvuldigheid. Patiënten wordt vooraf om toestemming gevraagd bij inzage door hun verzekeraar van hun medische gegevens.
 • Praktijkhouder en zorgverzekeraar streven naar meerjarencontracten.
 • De praktijkhouder is niet langer risicodrager bij overschrijding van budget na het leveren van (meer) zorg aan verzekerden. De Zorgverzekeraar draagt deze kosten indien de minister het MBI inzet. Zo kan worden voorkomen dat praktijkhouder zorg moet beperken dan wel wachtlijsten moet instellen voor verzekerden/patiënten.

Veelgestelde vragen:

1. Wat zijn bij deze aanpak de 5 belangrijkste verschillen met de voorgaande jaren?

 1. In voorgaande jaren werd het zorgcontract ‘aangeboden’ door de zorgverzekeraar, overleg of onderhandelen over de inhoud was niet mogelijk, de huisarts kon slechts tekenen bij het kruisje. 
 2. Voor het eerst komt de huisarts zelf met een contract-voorstel en is bereid daarover met de zorgverzekeraar te onderhandelen.
 3. Uitgangspunt in de overeenkomst is dat de huisarts - die al sinds jaar en dag het vertrouwen van de patiënt heeft - ook het vertrouwen heeft van de zorgverzekeraar en niet meer geconfronteerd wordt met onnodige controles e.d. van de verzekeraar. 
 4. In plaats van een contract voor 1 jaar wordt nu voor 2 jaar gecontracteerd; dit creëert rust en voorkomt dat volgend jaar opnieuw aandacht aan dit soort administratieve zaken hoeft te worden besteed. De huisarts kan daardoor diezelfde tijd besteden aan patiëntenzorg.
 5. De honorering vindt plaats volgens de vigerende NZa-tariefbeschikking(en), tenzij in de bij de overeenkomst behorende bijlage anders wordt bepaald.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Ik ga dit contract zelf aan de zorgverzekeraar sturen, hoe pak ik dat aan?

U kunt gebruikmaken van de concept-aanbiedingsbrief en de modelovereenkomst. In de overeenkomst dient u wel zelf de gewenste tarieven in te vullen. Het is aan uzelf om een kostprijsberekening en vervolgens een marktprijsberekening te maken. Ook kunt u hiervoor een VvAA-adviseur inschakelen. De door de NZa gereguleerde tarieven zoals inschrijftarieven liggen vast.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Ik wil dit contract met enkele collega’s uit dezelfde wijk of regio versturen, kan dat?

De huidige Mededingingswet kent uitzonderingen op het verbod om collectief te onderhandelen, we noemen de twee belangrijkste:
1. 8 ondernemingen (praktijken) met een gezamenlijke jaaromzet van € 1.1 mln. of (in geval van apotheekhoudende huisartsen) € 5.5 mln;
2. Gezamenlijk marktaandeel van max 10%.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Ik wil dit contract niet zelf (of met een aantal collega’s) aan de zorgverzekeraar sturen, kan dat niet met een grote groep?

Jazeker. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de Coöperatie Praktijkhoudende Huisartsen U.A. i.o.. Deze organisatie is opgericht voor en door praktijkhoudende huisartsen. De coöperatie onderhandelt dan voor u en andere leden met zorgverzekeraars over het zorgaanbod, prijzen en de inhoud van het zorgcontract. U wordt geïnformeerd over het onderhandelingsresultaat en kunt zelf besluiten of en welke modules u als contract aan de zorgverzekeraar aanbiedt. Het voordeel is dat u niet meer zelfstandig met de zorgverzekeraar hoeft te onderhandelen. Nadere informatie hierover vindt u op www.huisartsencontract.nl.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Als ik lid word van de Coöperatie Praktijkhoudende Huisartsen U.A. i.o., ben ik dan nog wel zelfstandig praktijkhouder?

Ja, de aangesloten huisartsen (en sympathisanten) sluiten uiteindelijk zelf (en rechtstreeks) het contract met de verzekeraar en zijn ook zelf verantwoordelijk om de gemaakte afspraak te realiseren.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Contact

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op, we helpen u graag verder: