Huisartsen komen met alternatief voor contract zorgverzekeraars

Huisartsen presenteren een alternatief voor de contracten van zorgverzekeraars. Ze doen de verzekeraars een aanbod van zorg die zij kunnen leveren, wat de basis vormt voor onderhandelingen met zorgverzekeraars. Dit eigen huisartsgeneeskundig zorgaanbod is het eerste zorgaanbod geschreven voor en door huisartsen.

HetRoerMoetOm

Het eigen zorgaanbod sluit aan op de afspraken die maandag aan minister Schippers van VWS en de actiegroep ‘HetRoerMoetOm’ zijn gepresenteerd. Deze afspraken gaan onder andere over gelijkwaardigheid bij contractonderhandelingen tussen huisartsen en zorgverzekeraars en over vertrouwen in de deskundigheid van professionals.

Begin 2015 ontstond de actiegroep HetRoerMoetOm die een Manifest publiceerde over de knelpunten in de huisartsenzorg. Inmiddels hebben 8.000 huisartsen van de ruim 11.000 dit manifest ondertekend. HetRoerMoetOm riep daarbij de vier grote zorgverzekeraars (CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis Achmea) en minister Schippers op een einde te maken aan de bureaucratie, het wantrouwen, de controlezucht en de ongelijkwaardigheid in de contractonderhandelingen. Het vroeg bovendien huisartsen uit de greep van de Mededingingswet te halen.

Eigen Zorgaanbod

Het eigen modulair huisartsgeneeskundig zorgaanbod is een initiatief van een aantal actieve praktijkhouders door heel Nederland en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) in samenwerking met experts van de VvAA. Individuele huisartsen kunnen het Zorgaanbod zelf in- en aanvullen en aan hun zorgverzekeraar aanbieden. Dat kan ook gezamenlijk met andere huisartsen. Vorige week liet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) weten dat huisartsen meer ruimte krijgen voor gezamenlijke onderhandeling met zorgverzekeraars zonder het directe risico van hoge boetes. Ook kunnen praktijkhouders zich aansluiten bij de nieuwe Coöperatie Praktijkhoudende Huisartsen, die namens deelnemende huisartsen met zorgverzekeraars zal gaan onderhandelen.

Beter voor de huisarts en beter voor de patiënt

Overeenkomsten die gesloten worden op basis van het Zorgaanbod vormen een grote stap voorwaarts voor de huisarts, maar zeker ook voor de patiënt. Wanneer zorgverleners en zorgverzekeraars het met elkaar eens worden, zullen patiënten minder snel doorgestuurd worden naar het ziekenhuis. Behandeling door de eigen huisarts is prettiger voor de patiënt en daarbij veel goedkoper. Bovendien gaat zorg dan niet ten koste van het Eigen Risico van de patiënt, zoals wel het geval is bij zorg die in het ziekenhuis wordt geleverd. Ook komt het de kwaliteit van zorg ten goede indien de huisarts, wanneer dat nodig is, meer tijd geboden wordt voor intensievere gespreksconsulten.

Chantal van het Zandt, één van de initiatiefnemende huisartsen van het nieuwe Zorgaanbod: “Huisartsen mogen van de Autoriteit Consument en Markt nu wél gezamenlijk onderhandelen met zorgverzekeraars. Daarmee is de weg vrij voor het zorgaanbod dat we vandaag presenteren. Huisartsen en zorgverzekeraars komen zo in een gelijkwaardige onderhandelingspositie. Dat is niet alleen beter voor de huisartsen, maar vooral ook voor de patiënt.”

“Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat ze wel degelijk luisteren en in de meewerkstand staan”, zegt Edwin Brugman van VvAA. “Dat blijkt uit de afspraken tussen huisartsen en zorgverzekeraars die maandag zijn gepresenteerd. Dit zorgaanbod is het eerste concrete initiatief dat past binnen de recente afspraken. Het zorgaanbod is voor zorgverzekeraars een uitgelezen kans om te laten zien dat het menens is. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Huisartsen kunnen op ons Forum hun ervaringen over contractering met zorgverzekeraars delen en in discussie over het Modulair Huisartsgeneeskundig Zorgaanbod” .

Wat houdt Modulaire Huisartsgeneeskundige Zorgaanbod in grote lijnen in?

  • Contractering vindt plaats op grond van gelijkwaardigheid van twee partijen waarbij eenzijdig opgelegde contracten dus tot het verleden behoren.
  • Er wordt voldoende ruimte gerealiseerd voor patiëntcontact op basis van tijdsgerelateerde tarieven (consulten/visites). Zorgverzekeraar en praktijkhouder vragen dit aan bij NZa.
  • De huisarts bepaalt zelf de mate van beschikbaarheid voor ANW-diensten (Avond, Nacht en Weekenddiensten).
  • De huisarts heeft in het belang van de patiënt, professionele vrijheid bij voorschrijven en verwijzen, dus vrij van perverse financiële prikkels.
  • De zorgverzekeraar draagt de verantwoordelijkheid voor informatieverstrekking aan patiënt inzake zorgkosten, polisvoorwaarden e.d.
  • Materiële Controle dient te voldoen aan alle wettelijke eisen van zorgvuldigheid. Patiënten wordt vooraf om toestemming gevraagd bij inzage door hun verzekeraar van hun medische gegevens.
  • Praktijkhouder en zorgverzekeraar streven naar meerjarencontracten.
  • De praktijkhouder is niet langer risicodrager bij overschrijding van budget na het leveren van (meer) zorg aan verzekerden. De Zorgverzekeraar draagt deze kosten indien de minister het MBI inzet. Zo kan worden voorkomen dat praktijkhouder zorg moet beperken dan wel wachtlijsten moet instellen voor verzekerden/patiënten.

Meer informatie

Contract, eigen Zorgaanbod en meer