Agressie en geweld tegen hulpverleners? Reanimeren!


25-09-2012 Richard de Vries

Agressie en geweld tegen hulpverleners blijft met enige regelmaat de krantenkoppen beheersen. De nationale verontwaardiging is iedere keer groot. De strafeis voor geweld tegen hulpverleners is inmiddels met 200 procent verhoogd en minister Schippers heeft nog eens benadrukt dat ‘we dit gedrag niet mogen en kunnen tolereren.’ Ondanks harde woorden, een strenge aanpak en een SIRE campagne lijkt het moeilijk het geweld daadwerkelijk te stoppen. Wat te doen?

Mond-op-mond

Met deze vraag in het achterhoofd begonnen het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en politiebureau Lodewijk van Deijsselstraat in Amsterdam drie jaar geleden een reanimatiecursus voor jongeren in stadsdeel Nieuw-West. Doel: het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij de jeugd om zo agressie en geweld tegen hulpverleners te voorkomen. Tijdens de gratis cursus leren jongeren dat zij zélf iets kunnen doen in noodsituaties in plaats van het de hulpverleners moeilijk te maken. Boos zijn omdat het ambulancepersoneel ‘te laat’ arriveert, hoeft niet meer. De jongeren kunnen zelf beginnen met reanimatie.

De politie selecteert de deelnemers door hen op het bureau of op straat aan te spreken en uit te nodigen. Het ziekenhuis verzorgt iedere maand een cursus. In de afgelopen drie jaar zijn er meer dan 60 cursussen gegeven en zo'n 300 mensen opgeleid. Hoewel jongeren de hoofdmoot vormen, sluiten ook deelnemers uit andere lagen van de bevolking aan. Straatcoaches, imams, veiligheidsteams en leerlingen van middelbaar beroepsonderwijs leerden hoe zij in geval van nood moeten handelen, bijvoorbeeld door gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED).
 

Zelfvertrouwen

‘Ja, daahaag, ik ga echt geen mond-op-mond doen!’ is een veelgehoorde opmerking bij de start van de cursus. Waar iedereen in het begin nog wat schuchter tegenover elkaar staat, zie je de deelnemers gaandeweg steeds enthousiaster worden. Uiteindelijk geven ze de pop allemaal mond-op-mondbeademing. Het enthousiasme en het groeiende zelfvertrouwen van de cursisten is niet alleen prachtig om te zien, het werkt ook aanstekelijk. En dat is precies wat we nodig hebben om de sfeer op straat te verbeteren. Ook het certificaat dat de deelnemers krijgen, draagt hieraan bij. Voor veel jongeren is het de eerste keer dat zij een diploma behalen. Dit geeft hun zelfvertrouwen een enorme boost.

De reanimatiecursus is een succes. Een aantal deelnemers heeft de opgedane kennis in de praktijk moeten brengen tijdens een noodsituatie. Hulpverleners merken dat de sfeer op straat in stadsdeel Nieuw-West is verbeterd. Cursisten sporen vrienden en bekenden aan zich aan te melden, waardoor ook aanmeldingen vanuit andere stadsdelen binnenkomen. Het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid blijkt op lokaal niveau dus een goede aanvulling op het bestaande pakket maatregelen bij agressie en geweld tegen hulpverleners. Landelijk ook? Wij nodigen minister Schippers graag uit voor een reanimatiecursus!

Richard de Vries,

Reanimatiecoördinator Onderwijsunie
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Contact met VvAA

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.