Advies van onze verzuimexpert: ‘Ben je écht ziek?’

VvAA Verzuimexpert Arianne Theesing is uw persoonlijke gids in het complexe speelveld van verzuim. In de nieuwsbrief geeft ze antwoord op een werkgeversvraag uit de praktijk. In deze editie: mag je als werkgever een ziekmelding weigeren?

De casus

Een tandartsassistente meldt zich ziek, maar de praktijkeigenaar twijfelt aan de ziekmelding. Mag hij de ziekmelding weigeren?

Advies van onze verzuimexpert

Arianne Theesing: “Als de tandartsassistente zich ziekmeldt volgens de regels van de praktijk, dan moet de werkgever de ziekmelding accepteren. Ongeacht de reden die aan de twijfel ten grondslag ligt, bent u als werkgever gehouden om een bedrijfsarts of Arbo-arts in te schakelen. 

Of een medewerker ziek is, wordt namelijk bepaald door de bedrijfsarts en niet door de medewerker zelf of door de huisarts of specialist van de medewerker. De bedrijfsarts kan ook bepalen of uw medewerker in staat is om werkzaamheden te verrichten. Mijn tip: vraag een spoedconsult aan bij de bedrijfsarts als u twijfelt over de juistheid van de ziekmelding.”

Wilt u meer weten over deze casus of heeft u een andere verzuimvraag? Neemt u dan gerust contact met mij op via verzuimexpert@vvaa.nl

Arianne Theesing, VvAA Verzuimexpert

Gerelateerde artikelen:

  • Recht op privacy bij ziekmelding
  • Help, ons langdurig verzuim stijgt
  • Bent u klaar voor de nieuwe Arbowet?