Inloggen

Actief vermelden BIG-nummer: voorlopig geen handhaving

Sinds 1 januari 2021 zijn zorgverleners in bepaalde situaties verplicht hun BIG-nummer te tonen. Vanwege de coronacrisis wordt hier vooralsnog niet op gehandhaafd. 

De verplichting om het BIG-nummer actief bekend te maken, kwam vorig jaar uitgebreid aan bod. Na kritiek van beroepsorganisaties, mede over de korte termijn van invoering, sprak de minister met de beroeps- en bracheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland. Hierna was het niet langer verplicht om het BIG-nummer te vermelden op briefpapier en facturen. Eerder verviel al de verplichting om het BIG-nummer in wachtruimten kenbaar te maken. Op 2 april 2020 werd het aangepaste besluit bekendgemaakt. 

De verplichting houdt nu in dat BIG-geregistreerden hun BIG-nummer vermelden:

  1. Wanneer patiënten daar om vragen 
  2. Bij het gebruik van de naam van de BIG-geregistreerde op zijn website (of website van de werkgever) 
  3. In de e-mailondertekening van e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden


Handhaving

Het aangepaste besluit ging 1 januari 2021 in werking. Het artikel is te raadplegen in het openbare Registratiebesluit BIG (artikel 4a). Op 17 december 2020 gaf het CIBG opnieuw aan dat de handhaving op de verplichting in verband met de coronacrisis wordt uitgesteld. Voorlopig hoeven BIG-geregistreerden niets te doen. Het treffen van voorbereidingen is wel aan te bevelen.

Zodra er meer duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis wordt bekendgemaakt wanneer zorgverleners aan de verplichting moeten gaan voldoen. Zorgverleners krijgen dan minimaal een half jaar de tijd om de verplichting te implementeren. Ook komt er aan het begin van dat half jaar meer uitleg over de verplichting. Beroeps- en brancheorganisaties spraken dit eerder met het ministerie van VWS af. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat pas na dat half jaar handhaven op de verplichting het BIG-nummer te vermelden.

Mr. drs. Caroline van der Kolk-Heinsbroek

 

Over de auteur

Advocaat Caroline van der Kolk-Heinsbroek | VvAA

Caroline van der Kolk-Heinsbroek

Advocaat


Mijn expertises:

Gezondheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht


Als je blijft doen wat je deed, blijf je krijgen wat je kreeg (Albert Einstein)


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 20 81 89 44

contactformulier  Stuur uw bericht