Inloggen

Tandartsen definitief in het gelijk gesteld tegen Zilveren Kruis / Achmea

Zilveren Kruis / Achmea heeft  tandartsen ten onrechte in een negatief daglicht gesteld door in 2014 te beweren dat de beroepsgroep teveel declareert. Dat blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof op 29 augustus 2017. Mr. Timo van Oosterhout van VvAA Rechtsbijstand heeft namens een tandartsenpraktijk die voor rechtsbijstand was verzekerd daarover geprocedeerd in wat als een proefprocedure voor vele andere casussen kan worden aangemerkt. Eerder al oordeelde de Rechtbank overeenkomstig het door VvAA namens de tandartsen ingenomen standpunt. VvAA roept Zilveren Kruis in een brief op om de tandartsen publiekelijk excuses aan te bieden.

Materiële controle

Na een grootscheepse materiële controle onder tandartsen adviseerde VvAA in veel gevallen uit die controle voortvloeiende terugvorderingen niet aan Zilveren Kruis / Achmea te betalen, en te procederen. Zilveren Kruis zocht na de terugvorderingactie de publiciteit en stelde dat ‘tandartsen teveel declareren’. Zilveren Kruis bleek ongevoelig voor de argumenten van VvAA en zette de terugvorderingen door.

Imagoschade

VvAA, die namens de betreffende tandarts en zo’n 200 anderen tandarts-verzekerden een zaak aanspande, zou excuses voor publieke imagoschade waarderen en pleit voor het terugbetalen van gevorderde bedragen. “De publiekelijke berichtgeving van de kant van Zilveren Kruis - nog zonder dat daar een rechter enige uitspraak over had gedaan op dat moment - heeft de beeldvorming van de beroepsgroep ernstig geschaad. Zilveren Kruis zou zich naast haar wettelijke taken bewuster moeten zijn van haar maatschappelijke rol in de noodzakelijke vertrouwensrelatie tussen zorgverlener en patiënt”, schrijft Edwin Brugman, directeur Kennismanagement en Netwerken van VvAA, vandaag in een brief aan Georgette Fijneman, divisievoorzitter van Zilveren Kruis.

Excuses en nieuwe procedures voorkomen

VvAA ziet het onterecht publiekelijk schaden van zorgverleners als een schadelijke zaak en acht een openlijk excuus op zijn plaats. Brugman: “Het zou Zilveren Kruis sieren als er nu wordt erkend dat de uitspraken onterecht zijn gedaan. Ook lijkt het rechtvaardig tandartsen die de gevorderde bedragen wél betaalden, te compenseren. Dit voorkomt onnodige procedures die ten koste gaan van de zorg voor patiënten.”

Druk op tandartsen

Aangeschreven tandartsen werden afgelopen jaren, mede via de media, onder druk gezet de terugvordering te betalen. Veel tandartsen kozen er daardoor voor niet te procederen. De door VvAA begeleide tandartsen hebben dat wel gedaan en zijn niet ingegaan op de toenemende druk over te gaan tot betaling aan Zilveren Kruis. Terecht, naar nu definitief blijkt. Al in 2015 werd Achmea  door de rechter op de vingers getikt over haar verwijt dat tandartsen ‘veel onterecht zouden declareren’. Achmea stelde echter hoger beroep tegen deze uitspraak in.

Vertrouwensrelatie zorgverlener-patiënt

De nieuwe uitspraak van het Gerechtshof schept een momentum om meer aandacht te gaan besteden aan de maatschappelijke rol van een zorgverzekeraar. “Dit houdt in: het niet schaden en zelfs in stand houden van de noodzakelijke vertrouwensrelatie tussen zorgverleners en patiënten in het algemeen”, aldus Brugman. “Een mooi moment voor Zilveren Kruis om met een publiekelijk excuus deze beweging in gang te zetten.”

Materiële controle bij andere beroepsgroepen

In toenemende mate worden zorgverleners geconfronteerd met soortgelijke acties. ‘Zij doen er goed aan om dan heel kritisch te kijken naar stellingnames van zorgverzekeraars, die nogal eens onjuist blijken te zijn”, zegt Sigrid Stevens, directeur VvAA Rechtsbijstand. Zij adviseert zorgverleners bij een materiële controle altijd advies in te winnen bij de juristen van VvAA.

Wilt u meer weten of hebt u vragen over dit onderwerp: Mail ons dan via juridischehelpdesk@vvaa.nl of bel op werkdagen met onze Juridische helpdesk op nummer 030 247 49 99. Deze service is onderdeel van het lidmaatschap.

Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email

VvAA Rechtsbijstand

Advocaat Timo van Ooster­hout | VvAA

Timo van Ooster­hout

Advocaat


Een maximaal resultaat en een tevreden cliënt is waar ik voor sta


Mijn expertises:

Bestuurlijk gezondheidsrecht

Rechtsbescherming tegen overheidsoptreden

Klacht- en tuchtrecht

Algemeen verbintenissenrecht


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 12 96 96 85

contactformulier  Stuur uw bericht

Lees ook

  • Achmea opnieuw op de kop getikt?
  • Een materiële controle: hoe zit dat?