Inloggen

Aanvragers werktijdverkorting: voor 1 mei aanvullende informatie naar UWV

2 april 2020 - De speciale regeling Werktijdverkorting (WTV) die werd ingezet aan het begin van de coronacrisis is op 17 maart omzet naar de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (Now).

WTV-aanvragen van zorgaanbieders van voor die datum die nog niet toegekend waren, zijn automatisch omgezet naar een Now-aanvraag. Voor afhandeling van die Now-aanvraag heeft het ministerie van SZW de aanvrager om aanvullende informatie gevraagd.

Is deze situatie voor u van toepassing? Dan is het belangrijk dat u vóór 1 mei de gevraagde informatie aanlevert. Dit is voorwaarde om de Now-aanvraag verder in behandeling te nemen. Lees meer in vraag 1 van WAB en Now