Inloggen

Aanvragen bonus COVID-19 tot 6 november

29 september 2020 - Het ministerie van VWS heeft op 18 september de details bekendgemaakt over de bonus voor zorgpersoneel, als dank voor het leveren van bijzondere prestaties naast hun gewone dagelijkse werk tijdens de beginperiode van de COVID-19-uitbraak. Werkgevers kunnen tussen 1 oktober en 6 november de bonus voor hun medewerkers aanvragen. 

Uitgangspunt bonusregeling

Het uitgangspunt van de subsidieregeling is dat de zorgaanbieder als werkgever of opdrachtgever van derden (bijvoorbeeld zzp'ers en uitzendkrachten) bepaalt welke zorgprofessionals in aanmerking komen voor de bonus. De werk- of opdrachtgever kan immers het beste inschatten wie tijdens de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Naast een subsidie van € 1.000,- ontvangt de zorgaanbieder ook een bedrag waarmee de belasting kan worden betaald. Zo kan de bonus netto worden uitgekeerd.

Hoofdlijnen van de regeling

De bonusregeling op hoofdlijnen:

  • De bonus bedraagt een uitkering van € 1.000,- netto. Om te garanderen dat de zorgprofessionals netto € 1.000,- ontvangen, bestaat het subsidiebedrag uit twee onderdelen: het bonusbedrag en een bedrag waarmee de zorgaanbieders de verschuldigde belasting over de bonus kan afdragen.
  • De bonus kan worden aangevraagd voor medewerkers die u in dienst heeft en die minder dan twee keer modaal verdienen (€ 73.000,- uitgaande van een voltijdscontract). De bonus kan ook worden aangevraagd voor ingehuurde medewerkers (in de regeling worden die ’derden’ genoemd). Dan ligt de bovengrens bij een bruto uurloon van € 39,- voor uitzendkrachten en gedetacheerden en bij een maximaal uurtarief van € 88,90 inclusief btw voor zzp’ers.
  • Het gaat om zorgprofessionals die hebben gewerkt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020.
  • Een bijzondere categorie vormt de schoonmaker die als werknemer in loondienst dan wel in opdracht tijdens de COVID-19 uitbraak werkzaamheden heeft verricht bij zorgaanbieders. Speciaal voor de regeling valt de schoonmaker ook onder de reikwijdte van het begrip zorgprofessional.
  • De volledige beroepenlijst staat in de handreiking onder punt 5. Daarnaast is er een lijst met beroepen die in aanmerking kunnen komen als zij voor COVID-zorg zijn ingezet.
  • U moet de subsidie binnen 5 maanden na ontvangst uitkeren aan de professionals voor wie u de bonus heeft aangevraagd.

Aanvragen

Er is een speciaal subsidieloket opengesteld door DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen).   

Daar vindt u ook meer informatie over de voorwaarden voor de aanvraag en welk personeel er onder valt. Voor zorgaanbieders (werkgevers/opdrachtgevers) is er een handreiking over hoe zij de aanvraag precies kunnen doen. VWS en DUS-I controleren de aanvragen niet op rechtmatigheid (de vraag of een medewerker wel in aanmerking had moeten komen), maar controleren wel of de bonus terechtkomt bij de medewerker. De subsidieaanvrager moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Bij gezamenlijk werkgeverschap met een potovereenkomst is dit niet het geval. Om toch in aanmerking voor de bonus te komen is er een praktische oplossing bedacht. U kunt zich hiervoor wenden tot uw adviseur.

De aanvraag moet tussen 1 oktober en 6 november 2020 worden ingediend. Eerder werd de deadline van 29 oktober gecommuniceerd: deze deadline is verlengd. Gezien de beperkte tijd, adviseren we u om snel te starten met de selectie van werknemers waarvoor u een bonus wilt aanvragen en het verzamelen van de benodigde gegevens. Vanaf 1 oktober kunt u de bonus dan daadwerkelijk aanvragen.

Uiterlijk 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag ontvangt u een beschikking of de subsidie is toegekend of afgewezen. 
Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email