Inloggen

6 tips om acquisitiefraude te voorkomen

23 oktober 2019 - Het is woensdagmiddag. U bent bezig met uw administratie en stuit op een urgente brief van een zakelijke relatie: u dient nog een bedrag over te maken voor het einde van de week. Omdat u dit niet wilt vergeten, maakt u het bedrag direct over. Onbewust bent u slachtoffer geworden van acquisitiefraude.

Acquisitiefraude komt helaas veelvuldig voor, óók in de zorg. Vakspecialist bouw- en contractenrecht Mohammed Arraiss vertelt u er graag meer over.

Wat is acquisitiefraude?

Bij acquisitiefraude gaan partijen zo te werk dat u door misleiding ongemerkt (tegen uw wil) akkoord gaat met een nieuwe overeenkomst mét betalingsverplichting. De frauderende partij gokt erop dat u de inhoud van een (spook)factuur c.q. overeenkomst niet goed leest. Vervolgens zit u vast aan betalingen die kunnen oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Doorgaans doet de fraudeur alsof er veel haast bij is, zodat u sneller en minder doordacht beslissingen maakt. Daarnaast wordt vaak aangegeven dat er al sprake is van een zakelijke relatie, waardoor u ten onrechte denkt met een bekende partij te maken te hebben. Ter illustratie hebben wij twee voorbeelden voor u uiteengezet.

Voorbeeld 1: gegevens controleren

Een partij verstuurt een fax aan uw praktijk. Zij vragen u om de contactgegevens van uw praktijk te controleren zoals deze bekend zijn in een (niet bestaande) database. Nietsvermoedend controleert u de gegevens. U signeert met uw handtekening en retourneert het formulier naar de partij. Vervolgens blijkt u vast te zitten aan een overeenkomst à € 977,- per jaar zonder dat u dat wilde. Onbewust hebt u een nieuwe overeenkomst gesloten.

Voorbeeld 2: valse voorwendselen

Ook komt het voor dat u via de telefoon weliswaar bewust een overeenkomst aangaat, maar onder invloed van valse of misleidende voorwendselen. Een voorbeeld hiervan is een partij die belt met de boodschap dat een onbekende praktijk de domeinnaam van uw praktijk heeft geclaimd. U hebt al een domeinnaam met de .nl extensie in bezit en er wordt u voorgehouden dat dezelfde domeinnaam met de .com extensie alleen op dat moment nog beschikbaar is. In het gesprek meldt deze partij dat de domeinnaam veilig kan worden gesteld, omdat u een zogenaamd eerste registratierecht zou hebben. Een optie die geboden wordt, is om de domeinnaam voor 10 jaar vast te leggen. Waarschijnlijk ziet u de domeinnaam liever niet naar een ander gaan en geeft u toestemming om de domeinnaam vast te laten leggen. Vervolgens ziet u op internet dat er veel klachten over dit bedrijf zijn en besluit u niet te betalen voor de ‘overeenkomst’, waardoor u in een geschil terecht komt. Een mondeling akkoord is immers ook bindend en kunt u niet zomaar terugtrekken.


6 tips om acquisitiefraude te voorkomen

Kortom, er zijn verschillende strategieën die malafide partijen gebruiken om u een overeenkomst aan te laten gaan. Omdat het nog altijd beter is om acquisitiefraude te voorkomen, hebben we een aantal tips voor u op een rij gezet:

  1. Ga nooit in op ongevraagde telefonische aanbiedingen. Wees u ervan bewust dat het geven van een mondeling akkoord ook bindend is. Indien een aanbod niet eerst schriftelijk bevestigd kan worden, is het per definitie verdacht. Vraag dus altijd om een schriftelijke offerte.
  2. Lees goed waarvoor u tekent. Dat geldt voor een schriftelijk stuk, e-mail en fax. Controleer de tekst en controleer ook altijd de kleine lettertjes voordat u iets ondertekent.
  3. Wordt er druk op u uitgeoefend om snel te handelen? Dan is waakzaamheid geboden.
  4. Maak duidelijke afspraken met uw assistente(s): zorg ervoor dat ook zij niet zomaar stukken ondertekenen en retourneren.
  5. Wanneer een incassobureau wordt ingeschakeld, is het raadzaam om uw verweer ook aan het incassobureau te richten. Schakel professioneel advies in als u twijfelt over de juiste stappen.
  6. Wees u ervan bewust dat een consument beter wordt beschermd door de wet dan een bedrijf. Als u handelt namens uw praktijk (bedrijf) bent u afhankelijk van de overeengekomen algemene voorwaarden en kunt u de overeenkomst niet zomaar ontbinden.


Wat te doen als u slachtoffer wordt?


Als u toch onverhoopt akkoord bent gegaan, adviseren wij altijd om de overeenkomst c.q. nota inhoudelijk te betwisten. Let u er wel op dat u zo snel mogelijk inhoudelijk reageert, uiterlijk binnen de betalingstermijn van de nota.

 

Op grond van misleiding, bedrog of dwaling kunt u vervolgens proberen de overeenkomst te vernietigen. Ook kunt u mogelijk de overeenkomst ontbinden, in het bijzonder wanneer de tegenprestatie niet of nauwelijks waarde heeft. Het hangt echter per overeenkomst van de omstandigheden af of dit voldoende onderbouwd kan worden.

 

Zodra u weigert te betalen, schakelen dergelijke partijen vaak incassobureaus in. Blijft betaling daarna nog steeds achterwege, zal in enkele gevallen de rechter worden gevraagd om een oordeel te geven over de kwestie. Schriftelijke ondertekening van het betreffende bericht óf bandopnames van het mondelinge akkoord worden doorgaans als bewijs aangevoerd voor de overeenkomst. Of de bedrijven vervolgens in het ongelijk worden gesteld, is afhankelijk van de omstandigheden.

Hoe dan ook, wees op uw hoede. Laat u niet onder tijdsdruk zetten en lees de aangeleverde informatie zorgvuldig, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Rechtsbijstandverzekering beroep | VvAA

Rechtsbijstand­verzekering beroep

Met de beroeps­rechtsbijstand­verzekering bent u als zelfstandig zorgverlener verzekerd van ondersteuning door juristen en advocaten die volledig op de hoogte zijn van uw praktijk.

     

Over de auteur

Jurist Mohammed Arraiss | VvAA

Mohammed Arraiss

Eerlijk advies en uw belang voorop


Mijn expertises: 

Bouwrecht

Algemeen verbintenissenrecht


linkedin vvaa  Bekijk mijn profiel

Neem contact op met VvAA  06 - 26 36 52 72

contactformulier  Stuur uw bericht