Inloggen

Vijf meest gestelde vragen

NVM-informatieavond zzp’ers 30 november 2020

Maandagavond 30 november verzorgden VvAA en NVM-mondhygiënisten de online informatieavond ‘Feiten en fabels over het zzp’schap’. De meestgestelde vragen vindt u op deze pagina. Bekijkt u ook eens het NVM-ledenvoordeel bij VvAA.


 1. Hoe lang mag ik als zzp’er bij een opdrachtgever werken?

  Dat is lastig te zeggen, er is in ieder geval geen harde grens voor en de duur is (slechts) een van de onderdelen waar in onderlinge samenhang naar gekeken wordt. In algemene zin kan je in ieder geval zeggen dat hoe langer je ergens werkt, hoe groter de kans dat je je als werknemer gaat gedragen. Denk aan vaste tijden, onderdeel van het team zijn, instructies over de uitvoeringswijze opvolgen. Het is maar de vraag hoe zelfstandig je dan nog bent binnen die arbeidsrelatie. Voor het ondernemerschap, de inkomstenbelasting (in de presentatie ‘de achterkant’ genoemd) is het een grote min als je erg afhankelijk bent van één enkele opdrachtgever.

  Het advies is om als je langer met elkaar samenwerkt op basis van een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst van opdracht, in ieder geval periodiek die overeenkomst op tafel te leggen en na te gaan of je als partijen inderdaad nog op die wijze werkt. Voor langduriger arbeidsrelaties zijn andere samenwerkingsvormen (loondienst, mede-eigenaarschap) in de regel meer passend.

 2. Hoe zit het met de voorwaarde van drie opdrachtgevers?

  Vaak wordt gezegd dat je als zzp’er zeker drie opdrachtgevers moet hebben, wil je ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting, met alle fiscale voordelen van dien. Dat is slechts een vuistregel. Het gaat erom dat je als zzp’er niet te afhankelijk bent van één of weinig opdrachtgevers voor je inkomsten. Daarbij speelt ook een rol hoe het verworven inkomen is verdeeld over de opdrachtgevers. En in de afweging is het (slechts) een onderdeel dat in onderlinge samenhang met de andere (tijdens de informatieavond benoemde) aspecten die bepalend zijn voor het fiscale ondernemerschap.

  Het is dus niet zo dat je met drie opdrachtgevers per definitie fiscaal ondernemer bent en met minder dan drie per definitie niet.

 3. Welke verzekeringen moet je als zzp’er afsluiten?

  Een greep, op basis van de belangrijkste risico’s:
  Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een ‘must have’. Deze verzekert de financiële gevolgen van schade aan personen, goederen en iemands inkomen die wordt veroorzaakt door je beroepsuitoefening. Denk bijvoorbeeld aan per ongeluk veroorzaakte schade aan het gebit bij een patiënt.
  Daarnaast is het verstandig om een beroepsrechtsbijstandverzekering af te sluiten. Je verzekert je hiermee van rechtsbijstand in het geval van een juridisch conflict. Dat kan een klachtrecht- of (als geregistreerd mondhygiënist) een tuchtrechtzaak zijn, maar ook bijvoorbeeld een conflict over een overeenkomst met een zorgverzekeraar of een opdrachtgever. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt de inkomensachteruitgang bij ziekte. Omdat er geen wettelijke uitkering is waarop je kunt terugvallen, kan die heel fors zijn.
  Voor mondhygiënisten met een zwangerschapswens kan een goede aanvullende zwangerschapsdekking belangrijk zijn. Voor zwangerschap geldt er wel een wettelijke regeling, de ZES-uitkering (Zelfstandige en Zwanger). Deze is echter slechts gebaseerd op het minimumloon, waardoor de inkomensachteruitgang in de regel alsnog fors blijft.

 4. Kan je vanuit een loondienstverband in dezelfde praktijk doorgaan als zzp’er?

  Vaak wordt er in dit soort situaties op dezelfde wijze als voorheen gewerkt, maar met een ander label. Vroeger werd dat ook wel ‘frontverandering’ genoemd. Hierin gaat de Belastingdienst in de regel niet mee. Denk aan de eend in de presentatie: het gaat erom wat het is, hoe je werkt, niet hoe je het noemt. Met meer tijd ertussen is je verhaal wel wat sterker, maar ook dan hangt het er helemaal van af hoe er gewerkt wordt: ontbreekt inderdaad het gezag van de praktijkhouder?

 5. Waarom is het zo belangrijk dat je je niet als werknemer gedraagt als je zzp’er bent?

  Ondanks dat de bedoeling is dat je als zelfstandige werkt in een praktijk, kunnen feiten en omstandigheden uitwijzen dat je in dienstbetrekking werkt. En je gedrag (bijvoorbeeld instructies opvolgen, als volwaardig teamlid werken) wijst daar dan vaak op. Dat betekent dat je niet zelfstandig werkt, met alle gevolgen van dien. De praktijkhouder moet alsnog loonheffingen inhouden en voor jou als zzp’er kan het betekenen dat je bijvoorbeeld geen ondernemer voor de inkomstenbelasting meer blijkt te zijn. Daarmee raak je ook je fiscale voordelen kwijt. In de presentatie werd onder meer gesproken over zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling. 


Meer weten?

Neem contact op met de zzp-mondzorgadviseurs van VvAA via startersadviseurs@vvaa.nl.