Inloggen

Uitnodiging Ledenvergadering & ledenpeiling

Hoe ervaart u als VvAA-lid de Vereniging VvAA en op welke manier wilt u bij de vereniging betrokken worden en blijven? Het bestuur gaat hierover graag met u in gesprek en organiseert een online ledenpeiling en een tussentijdse (informatieve) Ledenvergadering op 30 maart 2021. 


Contact

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, stuurt u dan een mail naar bestuur@vvaa.nl.

Ledenvergadering & ledenpeiling

VvAA wil samen met haar leden het collectief van zorgverlenend Nederland verder versterken. Bestuurlijke vernieuwing en meer de dialoog met elkaar aangaan, ziet het bestuur van Vereniging VvAA als belangrijke stappen daarvoor. 

Als vervolg op de ALV van 6 oktober 2020 zijn inmiddels de eerste stappen gezet om verder te bouwen aan voorstellen rond bestuurlijke vernieuwing én directere ledenbetrokkenheid. Onlangs nam een kleine groep leden deel aan een online meedenksessie over de drijfveren van het lidmaatschap en wijze waarop leden betrokken willen zijn en worden.

De uitkomsten vormden de input voor een grote ledenpeiling waarvoor we alle leden uitnodigen deze in te vullen. Ook nodigen we u uit voor een informatieve extra Ledenvergadering op 30 maart. 

Ledenpeiling: vul de online vragenlijst in 

Hoe ervaart u het lidmaatschap en op welke manier wilt u betrokken worden bij de vereniging? We horen graag uw mening in deze ledenpeiling. De resultaten delen we op de tussentijdse Ledenvergadering en daarna via de diverse VvAA-communicatiekanalen. 

Vul de vragenlijst in 
  Invullen kan t/m 17 maart

Tussentijdse Ledenvergadering: meld u aan

Op 30 maart 2021 vanaf 18.30 uur vindt een tussentijdse (informatieve) Ledenvergadering plaats. Tijdens deze Ledenvergadering delen we de resultaten van de ledenpeiling en gaan we in gesprek over ledenbetrokkenheid en bestuurlijke vernieuwing.

Het aanmelden van eventuele agendapunten t.a.v. de onderwerpen ‘ledenparticipatie’ en ‘bestuurlijke vernieuwing’ is mogelijk t/m 11 maart 2021 via bestuur@vvaa.nl. De agenda van de tussentijdse Ledenvergadering wordt op 24 maart op deze pagina gepubliceerd.

Meld u aan voor de Ledenvergadering
  Aanmelden kan t/m 16 maart