Inloggen

Bent u erbij? ALV op 25 januari 2022

Het bestuur van Vereniging VvAA organiseert op 25 januari 2022 een extra Ledenvergadering. Aanmelden is niet meer mogelijk. Hier vindt u de conceptagenda. 

Extra Ledenvergadering Vereniging VvAA

Praktisch

Als vervolg op de ALV van juni 2021 organiseert het bestuur van Vereniging VvAA op 25 januari een extra Ledenvergadering. 

Conceptagenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Stand van zaken werving CMO/directeur Vereniging VvAA
 4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 22 juni 2021
 5. Voorstel statutenwijziging:
 6. Voortgang ledenparticipatie
 7. Samenstelling bestuur
 8. a) Het bestuur stelt voor om Conny van Velden, verpleegkundige bij Tergooi Medisch Centrum en Vivre Kinderthuis zorg te benoemen als bestuurslid
  b) Wegens het aflopen van de benoemingstermijn draagt het bestuur de volgende bestuursleden ter herbenoeming voor: Thomas Schok, chirurg en
  Raymonda Romberg, anesthesioloog en secretaris a.i.
  c) Het bestuur informeert de leden over de invulling van de rol van voorzitter binnen het bestuur
 9. Rondvraag
 10. Sluiting