Inloggen

Algemene Ledenvergadering Vereniging VvAA

Het bestuur van Vereniging VvAA nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 6 oktober 2020.

Praktische informatie

 • Datum: dinsdag 6 oktober 2020
 • Tijd: 19.00 uur
 • Locatie: NBC, Blokhoeve 1, Nieuwegein, route
De uiterlijke inschrijfdatum voor de ALV is verstreken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan zijn wij bereikbaar via bestuur@vvaa.nl.

Vanwege de nieuwe COVID-19-maatregelen die op 20 september om 18.00 uur ingingen, kunnen wij voor onze ALV van 6 oktober tot 50 personen registreren. Op dit moment hebben wij het maximum aantal deelnemers bereikt. 

Algemene Ledenvergadering 

De 99ste Algemene Ledenvergadering van Vereniging VvAA vindt plaats op dinsdag 6 oktober 2020 om 19.00 uur. Leden van VvAA worden van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter

 2. Mededelingen

 3. Vaststelling van de notulen van de 98ste Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2019

 4. Jaarverslag 2019
  • Verslag van het bestuur door de secretaris.
  • Financieel verslag door de penningmeester.

 5. Vaststelling van de jaarrekening 2019

 6. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over 2019

 7. Toekomstvisie Vereniging VvAA & Governance
  Toelichting door de voorzitter.

 8. Verenigingsbeleid 2020 e.v.
  Toelichting door de voorzitter.

 9. Begroting 2020
  Toelichting van de penningmeester, inclusief het beleggingsbeleid.

 10. Vaststelling van de contributie voor 2021
  Voorgesteld wordt om de hoogte van de contributiebedragen ongewijzigd
  te laten:
  • Studenten: gratis tot één jaar na afstuderen.
  • Tot 67 jaar: € 39,- per jaar.
  • 67 jaar en ouder: € 24,- per jaar.

 11. Voordracht tot benoeming als erelid
  Overeenkomstig artikel 9 van de statuten van Vereniging VvAA draagt het bestuur Kees Brouwer, voormalig voorzitter van de Hoofddirectie van VvAA Groep B.V., voor ter benoeming als erelid wegens zijn grote verdienste voor Vereniging VvAA.

 12. Samenstelling bestuur
  Wegens het aflopen van de benoemingstermijn treedt Geraline Leusink na negen jaar af als bestuurslid. Ook de voorzitter Gerlach Cerfontaine treedt na negen jaar af. Het bestuur draagt Willem Veerman ter herbenoeming voor.

 13. Rondvraag

 14. Sluiting