Annuleringsvoorwaarden

Witte Jas aan de Wilgen op 4 november 2017

Gedurende 14 werkdagen na het sluiten van een overeenkomst voor het volgen van het congres heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Na afloop van de bedenktijd van 14 werkdagen geldt deze annuleringsregeling:

  • Annulering voordat het congres is begonnen geschiedt schriftelijk (mag ook via e-mail).
  • Bij annulering tot een maand voor aanvang van het congres is de deelnemer 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-.
  • Bij annulering tussen een maand en 2 weken voor aanvang van het congres is de deelnemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-.
  • Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van het congres is de deelnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
  • Na aanvang van het congres is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of als de deelnemer anderszins niet meer aan het congres deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.
Annulering dient schriftelijk of via email te worden gedaan. Op het laatste moment verhinderd? Een ander persoon kan altijd de kaart overnemen.

 
Of kies hier voor de voordelige combikaart (met uw partner) >
Congres Witte Jas aan de Wilgen | VvAA

Datum, tijdstip en locatie

Datum: 4 november 2017
Aanvang: 08:45 uur
Einde: 15:30 uur
Locatie: 't Hart, Orteliuslaan 750, Utrecht (parkeren in de garage)
Kosten: € 211,75 per deelnemer. Een combikaart (u en uw partner) kost € 332,75. De bedragen zijn inclusief btw.
Accreditatie: geaccrediteerd voor huisartsen (3 punten ABAN)