Thema-avonden ‘van VAR naar wet DBA’

Voor zowel praktijkeigenaren (opdrachtgevers) als de zzp-ers (opdrachtnemers) verandert er vanaf 1 mei 2016 veel. Op dit moment zijn we nog in afwachting van goedkeuring door de belastingdienst van de diverse modelovereenkomsten. Er rijzen veel vragen onder onze leden. Er is een overgangstermijn tot 1 mei 2017. Wilt u weten of u als praktijkhouder nog wel met opdrachtnemers kunt werken? Wilt u als opdrachtnemer weten wat de voorwaarden zijn om bij een opdrachtgever te werken? Wat komt er komend jaar allemaal bij kijken? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Deze vragen staan centraal tijdens de bijeenkomst ‘van VAR naar wet DBA’, een avond over alle aspecten rondom de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties en het verdwijnen van de Verklaring Arbeidsrelaties.

Op woensdag 29 juni en woensdag 7 september 2016 organiseren VvAA en NVMmondhygiënisten informatieavonden voor zelfstandig ondernemende leden.

VvAA en NVM-mondhygiënisten

NVM-mondhygiënisten en VvAA werken momenteel intens samen m.b.t. de nieuwe modelovereenkomsten. Zowel die tussen mondhygiënist - mondhygiënist, als die tussen tandarts-mondhygiënist en mondhygiënist - tandarts. Wederom zijn de handen ineen geslagen, dit keer om twee (dezelfde) thema avonden te organiseren voor NVMmondhygiënisten die opdrachtgever dan wel opdrachtnemer zijn.

U bent van harte welkom op deze bijeenkomst op woensdag 7 september in gebouw ’t Hart van VvAA in Utrecht.

De kosten voor deze thema avond bedragen € 75,- per persoon.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 uur: Ontvangst met koffie/thee en een broodje

19.30 uur: Start bijeenkomst

21.15 uur: Afsluitende borrel

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de evenementenpagina op de website van NVM-mondhygiënisten. Graag eerst inloggen op het ledendeel! Uw betaling dient uiterlijk donderdag 1 september bij NVM-mondhygiënisten binnen te zijn.

Hebt u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen?

Neemt u dan contact op met Ellen van Schaik van NVM-mondhygiënisten, 030-6571013 of ellen.van.schaik@mondhygienisten.nl. U kunt ook contact opnemen met de VvAA op telefoonnummer 030-2474315, of via e-mail: tandheelkundigeberoepen@vvaa.nl.

Overeenkomst VvAA

Datum & Locatie

Data: woensdag 7 september
Locatie: 't Hart, Orteliuslaan 750, Utrecht

Contact met VvAA

Ontdek wat een financieel adviseur voor u kan betekenen:

Aanmelden via NVM