Op naar meer vertrouwen in de zorg(verlener)

Samen maken we de zorg. Maar wat doe je als het onderling vertrouwen tussen verschillende partijen steeds verder afneemt? Dan gaan we de dialoog aan. Woensdagavond 10 april staat geheel in het teken van het symposium ‘Bouwen vanuit Vertrouwen’. Samen met de top van de zorg gaan we op zoek naar een nieuwe sociale balans. Bestel direct jouw ticket

Symposium ‘Bouwen vanuit Vertrouwen’

Woensdag 10 april 2019

Samen het vertrouwen in de zorg hervinden


Het onderling vertrouwen in de zorg is niet meer vanzelfsprekend. Dat uit zich in de toenemende regeldruk, in berichtgeving in de media, in de manier waarop mensen praten over de zorg, in de manier waarop wij, zorgverleners, praten over verzekeraars en de politiek. Maar ook in hoe wij genoodzaakt zijn te werken in het ziekenhuis. Het is overal. En het lijkt erop dat we dit met elkaar hebben gecreëerd. Dit is niet hoe wij, jonge zorgprofessionals, de komende 30 jaar willen werken.

Wij pleiten dan ook voor een nieuwe inrichting van de zorg, met een betere sociale balans tussen patiënt, arts, ziekenhuis, zorgverzekeraar, politiek en maatschappij. Dit alles gebaseerd op de essentie van de zorg: vertrouwen. Onderling vertrouwen tussen de verschillende partijen in elkaar, zodat we eindelijk weer kunnen doen waarvoor we zijn opgeleid: zorg verlenen met bezieling!

Vanuit die gedachten organiseren wij, 4 collega aios vanuit ‘De Talentenklas’ (academie voor medisch specialisten), op woensdagavond 10 april het Symposium ‘Bouwen vanuit Vertrouwen’. Met de top van de zorg én met jou gaan we in gesprek over hoe we het vertrouwen in de zorg kunnen terugbrengen. Met heldere visies, voorbeelden uit de praktijk en jouw inbreng zetten we een eerste stap op weg naar een nieuwe sociale balans in de zorg. Zo bouwen we samen aan een nieuw fundament van vertrouwen in zowel de zorg als in elkaar.

Graag verwelkomen we je op 10 april in ’t Hart!

Charlotte (uroloog in opleiding), Linda (anesthesioloog in opleiding), Jill (longarts in opleiding) en Lenneke (fellow kinderoncologie)
    

Praktische informatie

Datum: woensdag 10 april 2019
Ontvangst: vanaf 18.00 uur 
Start netwerkborrel: 21:30 uur 
Locatie: 't Hart, Orteliuslaan 750, Utrecht 

Regulier ticket: €45,-
Leden van VvAA & De Jonge Specialist: €35,-

Eten en drinken is inbegrepen in de ticketprijs.

Programma 

De avond zal starten met een hapje en drankje en eindigen met een netwerkborrel.

18.00 – 19.15 Ontvangst met drankje & hapje eten

19.15 – 20.20 Inleiding & stellingen van sprekers 

20.20 – 20.40 Pauze

20.40 – 21.30 Rondetafelgesprek met praktijkvoorbeelden en inbreng van publiek: hoe hervinden we het vertrouwen?

21.30 – 22.15 Afsluitende borrel & voortzetting dialoog

Sprekers uit de zorg 

Onder dagvoorzitterschap van Paul Wormer

Spreker Visie op vertrouwen in de zorg
Ella Kalsbeek 150 “Voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het vertrouwen in de zorgprofessional is het belangrijk dat je als arts zélf kunt opmerken dat er iets mis is gegaan.”

Ella Kalsbeek, Voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging
Peter-vander-voort

“Een basisvoorwaarde in zowel het primaire proces als in de besturing en organisatie van zorg is vertrouwen tussen mensen en instituties.”

Peter van der Voort, Hoogleraar Health Care bij TIAS

“Vertrouwen is een wederzijdse basis voor samenwerking. Dit kun je niet geven of krijgen, aan vertrouwen bouw je samen.”

Tom Kliphuis, Voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie VGZ
“Verschillende spelers in de zorg vertrouwen teveel op elkaar als het om de houdbaarheid en betaalbaarheid van het zorgstelsel gaat.”

Jan Anthonie Bruijn, Eerste Kamerlid VVD en Hoogleraar Immuun Pathologie
“Herstel van vertrouwen in zorgverleners is een voorwaarde om te komen tot echte vermindering van administratieve lasten. Want waar angst regeert, wordt niet geleerd.”

Ronnie van Diemen, Inspecteur-Generaal Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

“Vertrouwen is niet iets wat je kunt "afkondigen", je moet het stap voor stap verdienen door betrouwbaar te zijn en als dat onverhoopt niet lukt; direct toegeven en corrigeren.”

Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
“Om vertrouwen te creëren moeten we zorgverleners bevrijden van de computer zodat ze weer tijd hebben voor de patiënt. Dat vraagt moed en leiderschap, niet alleen van de huidige generatie artsen maar vooral ook van de artsen die nu in opleiding zijn.”

Edin Hajder, Voorzitter de Jonge Specialist en Plastisch Chirurg in Opleiding
Huib Cense, Vicevoorzitter Federatie Medisch Specialisten en chirurg
             Heleen Post, Manager Kwaliteit en Medisch Specialistische Zorg bij Patiëntenfederatie

 Deel jouw visie op het vertrouwen in de zorg via Twitter met de #bouwenvanuitvertrouwen