Schrapsessies voor tandartsen

In maart 2019 start de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) met schrapsessies voor tandartsen. Praktiserende tandartsen kunnen zich hiervoor aanmelden.

Schrap- en verbetersessies 5 en 21 maart, 16 april 2019

Aanmelden

Stuur een mail naar info@stichtingontregeldezorg.nl.

Wij ontvangen uw reactie graag vóór 8 februari 2019. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ingedeeld. Er is plaats voor maximaal 20 personen. 

Uit de enquête ‘Administratiedruk tandartsen’ die de KNMT vorig jaar in het kader van (Ont)Regel de Zorg verspreidde, blijkt dat tandartsen zo’n tien uur per week besteden aan administratie. Voor 90 procent van hen vermindert dit het werkplezier. Het meest tijdrovend vindt men het aanvragen van machtigingen. 

De schrap- en verbetersessies vinden plaats in Utrecht op de volgende drie data:
  • Dinsdag 5 maart 2019
  • Donderdag 21 maart 2019
  • Dinsdag 16 april 2019 

  • Tijdens de sessies werken we met één groep aan tien actieplannen. Daarom is het van belang dat u beschikbaar bent op alle (drie) dagen.