Inloggen

E-health en privacy: 29 januari 2020

Welke verplichte stappen zet u als zorgverlener wanneer u wilt werken met e-health-toepassingen zoals digitale consulten, medische apps of een patiëntenportaal? Woensdagavond 29 januari 2020 gaan we hier op in.

E-health en privacy: ronde-tafelbijeenkomst 29 januari

Praktische vertaling van het juridisch kader naar uw dagelijkse praktijk

Praktische informatie

Datum: woensdag 29 januari 2020

Locatie: VvAA, Orteliuslaan 750, Utrecht.
Kosten: geen, u bent onze gast
Aanmelden: stuur een mailtje om u aan te melden: PostpuntJDV@vvaa.nl 

Programma

  • 17 - 17.30 uur: Inloop met broodje & drankje
  • 17.30 -19 uur: Presentaties
  • 19 - 19.30 uur: Gelegenheid voor vragen & discussie
  • 19.30 - 20.30 uurAfsluitende borrel 
Steeds vaker wordt ICT ingezet om zorg te ondersteunen en te verbeteren. Welke verplichte stappen zet u als zorgverlener wanneer u wil werken met e-health-toepassingen zoals digitale consulten, medische apps of een patiëntenportaal? En: wat zijn de rechten van de patiënt? Investeren in privacy is immers investeren in de behandelrelatie.

Op woensdag 29 januari 2020, een dag na de Europese Dag van de Privacy, vindt een nieuwe ronde-tafelbijeenkomst plaats over privacy en e-health. Een praktische vertaling van het juridisch kader naar uw dagelijkse praktijk. U bent van harte uitgenodigd!

Krijg antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe verhoudt de AVG zich tot gezondheidsrechtelijke regelgeving?
  • Hoe houdt u zich aan de regels bij e-health-oplossingen en hoe zorgt u daarbij dat de privacy van uw patiënten is gewaarborgd?
  • Wat betekent de invoering van de PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) voor u en uw patiënten?
  • Waarmee moet u per 1 juli 2020 rekening houden vanwege de wet ‘cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens'?
ICT-toepassingen in de praktijk 
U maakt nu al veel gebruik van ICT-oplossingen of u onderzoekt de mogelijkheden om dit meer te doen. In alle gevallen is het belangrijk dat u inspeelt op huidige ontwikkelingen en voldoet aan de wet- en regelgeving. Door initiatieven als VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) en de MedMij krijgen patiënten meer en meer de regie over hun eigen patiëntendossier en uitwisseling van data met andere zorgverleners. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van uw eigen processen én voor de eisen aan uw ICT-leverancier. 

Programma 
Tijdens de ronde-tafelbijeenkomst ‘Privacy & e-health’ wordt u bijgepraat over de (juridische) aspecten rondom privacy en e-health. Er is volop ruimte voor vragen stellen en ervaringen uitwisselen. 

Sprekers

Esther Talboom-Kamp
Esther TalboomEsther Talboom-Kamp is voorzitter van de Raad van Bestuur van het innovatieve diagnostisch centrum Saltro, bestuurslid van NELL (National eHealth Living Lab), senior onderzoeker eHealth Applications in Disease Management bij het LUMC, lid van de Raad van Toezicht van Huisartsenposten Rijnmond en Maxima Medisch Centrum. Tot 2008 was zij werkzaam in haar eigen huisartsenpraktijk. Naast haar werk en bestuurlijke functies startte zij in 2009 een wetenschappelijk onderzoek naar de implementatie van e-health in de eerste lijn. In november 2017 promoveerde zij op dit onderzoek aan het LUMC.

Mr. drs. Shirin Slabbers 
Rondetafelbijeenkomst E-health proofShirin Slabbers is jurist senior gezondheidsrecht bij VvAA en houdt zich bezig met aansprakelijkheidsrecht en samenwerkingsgeschillen. Daarnaast staat zij veelvuldig medici bij in klacht- en tuchtprocedures en bij onderzoeken door de IGJ. Shirin Slabbers adviseert medisch beroepsbeoefenaren en zorgorganisaties over allerhande gezondheidsrechtelijke zaken.


Jan Willem Broekman
Jan Willem Broekman is CEO van Stb Zorg. Stb Zorg is de ontwikkelaar van het LSFD (Landelijk Specialistisch Fertiliteits Dossier). Dit is een gespecialiseerd EPD dat door ruim 80% van alle fertiliteitsklinieken in Nederland wordt gebruikt om de dagelijkse werkzaamheden te vereenvoudigen, zodat de (vaak spaarzame) tijd van de gebruikers zo veel mogelijk besteed kan worden aan onderzoek en de directe zorg aan de patiënt.

Aanmelden
Hebt u interesse om de bijeenkomst bij te wonen? Stuur ons een mailtje